Marec 2008  
Matematický klokan 2008
Expert ZŠ 2008

28. 3. - 29. 3. 2008
Andersenovský večer a noc sú za nami...

Bolo to ohromné!

Ten, kto to zažil, má okrem nevšedných zážitkov:

herecké účinkovanie pred viac ako stovkou spolužiakov
tvorivá dielňa so spisovateľom Rudolfom Dobiášom a 
    výtvarníkom Júliusom Činčárom

vlastnoručná príprava pohostenia na triedne bankety
spoločné čítanie rozprávok, hry, súťaže, kvízy
beztrestné niekoľkohodinové spanie v školskej triede v kolektíve spolužiakov       a pani učiteľky

Aj dobrý pocit, keď videl, ako:

sa deti samé vedeli o seba postarať
podelili sa s dobrotami, čo každý priniesol z domu
pomáhali si s rozkladaním (ale najmä s balením) spacákov
rozdeľovali si prácu pri príprave zeleninových šalátov, nátierok či jednohubiek
debatovali ako veľkí pri spoločne prestretom stole, ktorý si sami naaranžovali
dávnejšie vopred chystali svoje triedne divadielka, rekvizity, kostýmy
sme videli, ako mnohým rodičom záleží na tom, aby mali naše deti krásne zážitky a neváhali obetovať svoj vzácny čas na pečenie koláčikov, výrobu všakovakých dobrôt, šitie kostýmov... a pritom im neprekážalo, že to nie je len pre ich vlastné dieťa, ale pre všetkých, čo sa zúčastnili
                                           Ešte raz – SRDEČNÁ VĎAKA!

Noc s Andersenom

medzinárodný projekt

Počet škôl a knižníc spolu v SR, Českej republike, Poľsku a Slovinsku bol 635.
( prekonaný minuloročný rekord )

 
Deti navštívili aj zaujímaví hostia:

- p. Rudolf Dobiáš
(spisovateľ)
- p. Július Činčár
( maliar )
- p. Tomáš Vaňo
(zástupca primátora mesta Trenčín)
- p. Lýdia Brezová
(riaditeľka VK MR Tn)
- p. Mária Špániková
( vedúca útvaru knižno- inform. služieb)

Hostí privítal pán riaditeľ
Mgr. Ivan Pavlík.
Pán R. Dobiáš, pani L. Brezová Pán Július Činčár
Pán riaditeľ I.Pavlík, p. M. Špániková Pán Tomáš Vaňo Pani O. Závacká
Projektové práce
na hodinách angličtiny


Žiaci 3.A a 3.B
pod vedením pani učiteliek
Mgr. H. Mozolovej a Mgr. E. Rehákovej
pracovali na zaujímavých projektoch
v anglickom jazyku.

Viac  >>

 
Projektové  vyučovanie
Žiaci 4.A triedy pod vedením
pani učiteľky Mgr. M. Koprivňanskej používajú na vyučovaní
aj netradičné formy a metódy.
Pracujú na rôznych projektoch, podľa toho, aké učivo preberajú.

O tom, že sa im v takejto práci darí svedčí aj 2.miesto
Kristínky Mojžišovej
v kategórii  -  Esej,
v súťaži
Daj si vodu z vodovodu.
 

Kliknutím zväčšiť Kliknutím zväčšiť
Kliknutím zväčšiť Kliknutím zväčšiť
Tri projekty o prírode:

( kliknutím na obrázok zväčšiť)Kliknutím zväčšiť
Kliknutím zväčšiť
Kliknutím zväčšiť Kliknutím zväčšiť
13. 3. 2008

Slávnostné odovzdávanie výsledkov skúšobného testovania žiakov 9. ročníka.


Pán riaditeľ Mgr. Ivan Pavlík
odovzdal žiakom deviateho ročníka
výsledky ich testovania a zaželal im veľa úspechov pri výbere strednej školy.
Vesmír očami detí
12. 3. 2008

Vernisáž detských prác

Ocenené deti sa spolu s pani učiteľkou Mgr. Z. Uhreckou
zúčastnili slávnostného vyhodnotenia výtvarnej súťaže, ktoré sa konalo vo vestibule budovy OÚ v Trenčíne.

Výstava bude otvorená
do 28. 3. 2008
(denne, okrem soboty a nedele)
Kliknutím zväčšiť
Kliknutím zväčšiť Kliknutím zväčšiť
Kliknutím zväčšiť
6. 3. 2008

Beseda

Žiaci 8. a 9. ročníka
sa zúčastnili na besede zameranej na protidrogovú prevenciu.


Prednáška s besedou bola veľmi zaujímavá a poučná.
 
TOPlist