Máj  2008 Kliknutím zväčšiť
 
Anketa
Film na MDD
výsledky   >>

viac >>
Školský výlet
26. - 28. 5. 2008

Žiaci 9. A sa zúčastnili na svojom
poslednom  koncoročnom výlete.

V krásnom prostredí
v horách nad Kubricou
prežili pekné chvíle pri hrách, turistike, opekačke a spoločných rozhovoroch.
9.A - šk. výlet 9.A - šk. výlet
Vojaci v meste Trenčín

Prezentácia práce vojakov
v kultúrnom stredisku na sídlisku Juh.

Žiaci 8. a 9. ročníka si mohli
vypočuť prednášku o tom,
ako pracujú vojaci,
nielen v našom meste.

viac >>

 
Vojaci v meste
Literárna exkurzia

Žiaci 2.A a 2.B spolu s pani učiteľkami
navštívili počas svojej exkurzie
veľa zaujímavých miest:

Bzince pod Javorinou, kde boli v múzeu Ľudmily Podjavorinskej,
Bradlo,
kúpeľné mesto Piešťany.

 

Kliknutím zväčšiť Kliknutím zväčšiť
2. A a 2. B 2. A a 2. B 2. A a 2. B
Kliknutím zväčšiť Kliknutím zväčšiť
Škola v prírode 3. A a 4. B

Žiaci boli ubytovaní v horskom hoteli EVA
vo Svätom Jure.
Podnikli výlet do Pezinka,
plavbu loďou po Dunaji až na Devín. 
3. A a 4. B 3. A a 4. B
Deň matiek

Pani učiteľky v niektorých triedach
na prvom stupni si so svojimi deťmi
pripravili pre mamičky  besiedky.

V 1.B  deti predviedli veselé divadielko,
zaspievali pekné pesničky a zarecitovali mamičkám básničku.

Nakoniec obdarovali svoje mamičky pekným kvietkom, ktorý ozdobili
veselými zvieratkami a kvetinkami.

 
Aj deti v 1. A mamičkám zahrali rozprávku, zaspievali pekné pesničky a zarecitovali.

Aj ich  mamičky dostali pekný kvietok a darček, ktorý deti vlastnoručne vyrobili.
Deti z 2. B sa spolu s pani učiteľkou a tetou Dadou vybrali na trhovisko,
 kde pre svoje mamičky vybrali najkrajšie kvietky.
V triede si pod kvety pripravili ozdobnú podložku, ktorú vyzdob
ili.

Na besiedke zahrali krásne divadielko o tom, ako sa ženil vrabec Čimo.
Dievčatá z gitarového krúžku absolvovali svoje prvé verejné vystúpenie pred obecenstvom.
Môj policajt

Žiaci 5. A triedy
na hodinách výtvarnej výchovy 
s pani učiteľkou Mgr. Z. Uhreckou
pracovali na svojich predstavách o tom, ako vyzerá policajt.

Materiál na prácu dostali od Policajného zboru, s ktorým žiaci pracujú na projekte -
Správaj sa normálne.
 
Môj policajt
Môj policajt
Prečo som na svete rád / rada

Žiaci 9. A triedy
na hodinách výtvarnej výchovy 
s pani učiteľkou Mgr. Z. Uhreckou
pracovali na svojich
projektoch s protidrogovým zameraním.

Zapojili sa do 14.ročníka celoštátnej tematickej výtvarnej súťaže.

Víťazky školskej literárnej súťaže
o najkrajší príbeh:

I. stupeň: N. Pristašová, 3.B
II. stupeň: D. Šťastná, 8.A.


K úspechu im osobne zablahoželal
pán riaditeľ Mgr. I. Pavlík
a odovzdal ceny:
2 voľné vstupenky do kina MAX
CD s hudbou k filmu - O Život
 
Exkurzia Bratislava Bratislava

Exkurzia na výstavu o histórii
nášho národa
"Ako sme žili"


Na exkurzii sa zúčastnili žiaci 9.ročníka a výber žiakov 8. ročníka.


(Fotografie D. Šťastná 8. A)
Exkurzia Bratislava Exkurzia Bratislava
Prečo som na svete rád Komparo
15.5.08

Komparo
Testovanie žiakov 8. ročníka

Žiaci 8. A a 8.B
si mohli preveriť svoje vedomosti v testoch so slovenského jazyka a matematiky.
 
14. 5. 08
15. 5. 08
Multimediálna astronomická
prednáška
v kine Hviezda
o vesmíre a planétach.

Na prednáške sa zúčastnili žiaci
6. až 9. ročníka.
TOPlist