Šk. rok:  2007/08 - 2015/16
 
Absolventi:
   
1. Celler Hugo
2. Dobranská Tamara
3. Fumačová Terézia
4. Glončák Vladan
5. Jando Filip
6. Jando Samuel
7. Jandová Paulína
8. Mésaroš Martin
9. Mičo Samuel
10. Miklovičová Lucia
11. Ožvaldová Patrícia
12. Ploščica Martin
13. Richtárech Martin
14. Šimno Peter
15. Štefánek Adam
16. Valjentová Simona
17. Vancová Anna-Tatiana
18. Varta Martin
   
   

Fotografie - rozlúčka  >>>

     

 

šk. rok : 2014/15

 

šk. rok : 2015/16

       
 

 
 

šk. rok : 2013/14

  šk. rok : 2012/13
       
 

 
 

šk. rok : 2011/12

  šk. rok : 2010/11
       
 

 

 

šk. rok : 2009/10

 

šk. rok : 2009/10

       
 

 
 

šk. rok : 2008/09

 

šk. rok : 2007/08

       
Triedne učiteľky:      

II. stupeň
 

Mgr. Marta Vaculková

9. A

8. A

7. A

6. A

5. A

       I. stupeň

 
Mgr. Pavla Ripková

 

4. A
3. A
2. A
1. A
       

Iné fotografie: