9. A

   
       
Absolventi:
1. Andrej Barčiak
2. Laura Dudáčová
3. Adam Dudák
4. Dušana Hulínová
5. Natália Husárová
6. Iveta Ježíková
7. Zuzana Kosecová
8. Monika Kramáriková
9. Júlia Margočová
10. Dalibor Mičo
11. Martin Mikula
12. Benjamín Richard Minarčic
13. Alexandra Šestáková
14. Antonio Topoli
15. Lucia Tureková
16. Nina Ušiaková
17. Patrik Vácval
18. Ondrej Vavrík
19. Juraj Viedenský

   

šk. rok: 2013/14

   
     

 

 šk. rok: 2011/12

 

šk.rok:2012/13

     

 

 šk. rok: 2010/11

 

 šk.rok:2009/10

     

 

 

 šk. rok: 2008/09

 

šk. rok: 2006/07

 

2.A

 

 

         

 

 

 

 šk. rok: 2005/06

 

šk. rok: 2006/07

       
triedna učiteľka:

II. st.
Mgr. Monika Moťovská 9. A
8. A
7. A
6. A
5. A
 

 

   

triedne učiteľky -  I. st. :

   

                                        

  Mgr. Katarína Mazáková 4. A
  Mgr. Alžbeta Pijáková 3. A
2. A
1. A
       
Iné fotografie:      
   

     
  4. A na výlete