Šk. rok: 2004/05 - 2012/13

9. A

   
       
  Fotografie:             
ABSOLVENTI:
 
1. Veronika Čiefová
2. Anna Ďurišová
3. Soňa Gašparovičová
4. Denis Horňák
5. Michal Jaroš
6. Matúš Ješko
7. Marek Kalnický
8. Dominik Krištof
9. Katarína Mikušová
10. Ema Mojžišová
11. Veronika Mráziková
12. Tomáš Rebroš
13. Katarína Rippová
14. Alica Ročkárová
15. Barbora Ševčíková
16. Vladimíra Šípošová
17. Alžbeta Valachová
18. Maroš Vranka
19. Lucie Zmrzlá
20. Laura Žilinčanová
   

 

šk. rok: 2012/13

 

šk. rok: 2011/12

     

 

šk. rok: 2010/11

 

šk. rok: 2009/10

     
   
 

šk. rok: 2008/09

 

šk. rok: 2007/08

  3.A  
 

šk. rok: 2005/06

 

šk. rok: 2006/07

       
Triedna učiteľka -  II. stupeň:

 

 

 
Mgr. Helena Kišková

 

 

9. A
8. A
7. A
6. A
5. A
 

 

   

Triedna učiteľka -  I. stupeň :

   

                                        

 

Mgr. Miroslava Koprivňanská

 

 

4. A
3. A
2. A
1. A
       
Iné fotografie: