Šk. rok: 2003/2004  až   2011/12

9. A

   
       
Absolventi:
 
1. Bečár Andrej
2. Bystrický Filip
3. Čief Adam
4. Čillíková Olívia
5. Fumač Jakub
6. Hatalová Lucia
7. Kaščák Matúš
8. Kavalírová Tereza
9. Kocinec Matúš
10. Lehotský Jozef
11. Matišáková Eva
12. Mauxová Aneta
13. Miklas Martin
14. Mojžišová Lucia
15. Nitsch Sára
16. Straková Hana
17. Šedivá Dominika
18. Ševčíková Zuzana
19. Šlesarik Adam
20. Trška Aleš
21. Závodská Tatiana
22. Zmrzlá Sandra
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie:

   

šk. rok: 2011/12

   
     

 

šk. rok: 2010/11

 

šk.rok:2009/10

     

 

šk. rok: 2008/09

 

šk.rok:2007/08 

I. stupeň:

   

4.A

 

 

 

 

       

 

šk. rok: 2005/06

 

šk.rok:2006/07 

 

 

   

Triedne učiteľky -  II. st. :

 

                                        

  Mgr. Alena Pišková 9. A
8. A
7. A
  Mgr. Jarmila Mahríková 6. A
5. A
       

triedna učiteľka -  I. st. :

 

                                        

  Mgr. Pavlína Ripková  4. A
3. A
2. A
1. A
       

Iné fotografie: