9.B

Šk. rok: 2018/09  - 2016/17

   
       
Absolventi:
   
1. Ondrej Bublavý
2. Samuel Bugala
3. Katarína Geršiová
4. Jakub Gibaštík
5. Sabína Heldesová
6. Ivana Hladká
7. Nikolas Chmelina
8. Michael Jakovlev
9. Adam Kamaráš
10. Slavomír Keleši
11. Matúš Koža
12. Kristián Lorenc
13. Veronika Obedová
14. Natália Slezáčková
15. Martin Starna
16. Sofia Šenkarčinová
17. Vanessa Vargová
18. Natália Vidomanová
19. Ľuboš Vrána
20. Silvia Zverbíková
   
   
   
   
 

   

Šk. rok: 2016/17

   
     

 

šk.rok:2014/15

 

šk.rok:2015/16

     

 
 

šk.rok:2013/14

  šk.rok:2012/13
       
 

 
 

šk.rok:2011/12

 

šk.rok:2010/11

       
 

 
 

šk.rok:2009/10

 

šk.rok:2008/09

       

Triedne učiteľky:

 

                                        

II. stupeň Mgr. Monika Moťovská 9. B 
8. B 
Mgr. Katarína Hodálová
7. B

6. B
5. B
Mgr. Barbora Kukučková
     
I. stupeň Mgr. Miroslava Koprivňanská  4. B
3. B
2. B
1. B
       

Iné fotografie:

     
 
       
1. B  
       
  1. B