December 2010
 
Milan Húževka - beseda so spisovateľom - 6. A + 6.B

V piatok 17.12. 2010 sme sa vybrali do verejnej
knižnice Michala Rešetku na Hasičskej ulici .

Pán Húževka nám rozprával o svojej novej knihe - Trenčianske povesti, ktorú venuje 1830. výročiu rímskeho nápisu na hradnej skale v Trenčíne.
Celú besedu zdokumentovala aj Televízia Trenčín.
Povesti, ktoré ma v knihe zaujali
sú napríklad :  Tri týni,
Stotník Severus a krásna Daga,
Trenčiansky kat, Katarína Jakušicová,
Zem Matúšova ... .

Na besede nás sprevádzali aj pani učiteľky:
Mgr. A. Gemerová a Mgr. M. Motovská .

FOTOGRAFIE  >>>
( kliknutím otvoriť )

text & foto: T. Čapák, 6.B

Vianočné dielničky pre rodičov a deti I. stupňa
FOTOGRAFIE  >>>
( kliknutím otvoriť )
Projektové vyučovanie
4. A - Prírodoveda
( Mgr. P. Ripková )
Projektové práce boli nielen nápadité, ale aj veľmi chutné.
Žiaci pri rozprávaní o svojom projekte preukázali, že majú veľa vedomostí o zvolenej téme.
Čítanie v knižnici - 4. A
"Rozprávka autorská a ľudová" - Knižnica KS, Dlhé Hony
( Mgr. P. Ripková )
Vianočný jarmok 2010
8. 12. 2010
sa už tradične naša škola prezentovala
na "Vianočnom jarmoku"
výrobkami našich šikovných žiakov,
ktorí pracovali pod odborným dohľadom
pani vychovávateliek v ŠKD
a pani učiteliek.

Na "Vianočnom jarmoku" naše výrobky výborne predávali žiaci 8.A:
Zuzka, Táňa, Filip a Matúš
pod vedením pani vychovávateľky
D. Sokolovej.

Veríme, že sa naše výrobky všetkým páčili.

FOTOGRAFIE >>>
(kliknutím otvoriť Fotogalériu)

foto: D.Sokolová


Návšteva sv. Mikuláša aj v našej škole
 

6. 12. 2010, už tradične zavítali do našej školy neobyčajní hostia -
sv. Mikuláš, anjeli a čerti.

Pri návštevách tried sa presvedčili o tom,
že naše deti sú veľmi šikovné, veľa sa toho naučili a všetko predviedli hosťom.

Za to, že pekne spievali, recitovali
a vraj aj poslúchali dostali malé darčeky
a sladkosti.

Ďakujeme za vzácnu návštevu!
 

FOTOGRAFIE  >>>
( kliknutím otvoriť fotogalériu )
     
"Ostrov pokladov"
Celý prvý stupeň sa 1.12.2010
 zúčastnil divadelného predstavenia
"Ostrov pokladov" v Trnave.

Po zhliadnutí prekrásneho predstavenia, prišiel aj Mikuláš.

Žiaci mu zarecitovali, zaspievali
a za odmenu dostali sladké darčeky.

Potom nasledoval krátky rozchod pred divadlom a deti si kúpili drobnosti na vianočných trhoch.
                                   
                                       Tešíme sa o rok.
FOTOGALÉRIA >>>
( kliknutím zväčšiť )

text & foto: Mgr. Bobotová


Šaliansky Maťko - školské kolo, 30. 11. 2010
 
Žiaci súťažili v prednese povesti v dvoch kategóriách.

Umiestnenie žiakov v II. kategórii:
1. miesto: Alexandra Kianičková (5.A)
2. miesto: Samuel Valaštín (5.B)
3. miesto: Jasmína Sulíková (5.B)

Umiestnenie žiakov v III. kategórii:
1. miesto: Laura Žilinčanová (7.A)
2. miesto: Michaela
Kováčová (7.B)
3. Katarína Mikušová (7.A)

Žiačky , ktoré sa umiestnili na prvom mieste, budú našu školu reprezentovať
v okresnom kole 9. 12. 2010.
Kliknutím otvoriť

text & foto: Mgr. Králová

1.12. 2010

Olympiáda v Slovenskom jazyku - okresné kolo
- školu reprezentovala Pavlínka Kotrhová, 9.A  
( vyučujúca Mgr. Králová)
 
TOPlist