Február 
2010
Slávnostné odovzdávanie - "Pochvaly riaditeľom školy"
Pán riaditeľ Mgr. Ivan Pavlík

odovzdal najúspešnejším žiakom našej školy 
"Pochvalu riaditeľom školy",
za úspešné reprezentovanie školy v športových, umeleckých a vedomostných súťažiach.

Úspešná r
eprezentácia školy vo florbale
- starší žiaci
( pod vedením Mgr. M. Vlnku)

okresné kolo - 1.miesto

krajské kolo - 1. miesto

celoslovenské kolo - pekné 7. miesto

 

Michal Horňák , 9.A Martin Lorenc, 9.A
Matúš Husár, 9.B Lukáš Michalec, 9.B Rastislav Regásek , 9.A
Lukáš Michalec, 9.B Michal Biras, 9.B Martin Dolinský, 9.B
Reprezentácia školy v okresnom a krajskom kole Florbal, Projekt Comenius Reprezentácia školy
v medzinárodnom prjekte COMENIUS
počas návštevy v Taliansku - Miláno.

(pod vedením p. uč. Mgr. Piškovej)

 

Matúš Kocinec, 7.A Ema  Mojžišová, 6. A
Úspešné reprezentovanie školy v umeleckých a vedomostných súťažiach.
Pavlínka Kotrhová, 8. A Laura Žilinčanová, 6. A Michaela Kováčová, 6. B
Olympiáda v NJ Trenčianske hodiny - 2. miesto
Sára Nitsch, 7. A Tatiana Janišová, 9. B Karin Holotová, 9. B
Prednášky spoločnosti PANSOPHIA - 12. 2. 2010
Pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka bola určená prednáška pod názvom "Vesmírniček"
Žiaci piateho, šiesteho a ôsmeho ročníka sa zúčastnili na prednáške pod názvom "Zvuk a obraz", kde sa dozvedeli množstvo zaujímavostí.
Zdravá výživa
Žiaci siedmeho a deviateho ročníka sa zúčastnili na prednáške pod názvom "Zdravá výživa".
Pasovanie prvákov na Trenčianskom hrade
2. 2. 2010

Ja, kráľovský rytier,
pred vami, druhovia moji,
sľubujem, že:

Každého, kto pomoc moju
potrebuje, vždy zratujem,

budem sa stále učiť,
lebo lásku a múdrosť
- tú nám treba.

Možno ešte viac, ako soľ a chleba ....
Naši prváci zložili na Trenčianskom hrade sľub kráľovi Mudroslavovi.

fotogaléria >>>

TOPlist