November 2010

 
"Najkrajší policajt"
26. 11. 2010 - vyhodnotenie súťaže.

Žiaci 5.B triedy sa zapojili do tejto súťaže 
a na hodinách výtvarnej výchovy,
modelovali s pani učiteľkou Mgr. Královou
policajtov podľa svojich predstáv.
Slávnostné vyhodnotenia sa konalo v Kultúrnom stredisku, Dlhé Hony.

Príslušníci Policajného zboru v Trenčíne udelili 1. miesto Martinovi Nápokému.
Takisto všetci prítomní žiaci ohodnotili jeho policajta ako najkrajšieho.
Okrem dvoch diplomov si Martin odniesol
aj 4 bedminotonové rakety.

Všetci "modelári" dostali za odmenu
 zábavné hlavolamy.
 
GRATULUJEME !!!

Kliknutím zväčšiť

foto & text: Mgr. Králová

Cesta okolo sveta
- nočná hra pre deti I. stupňa, ktoré navštevujú ŠKD
Kliknutím zväčšiť Kliknutím zväčšiť Kliknutím zväčšiť                                                           foto: ŠKD
Kliknutím zväčšiť
Slávnostná vernisáž výtvarných prác a odovzdávanie ocenení.
Ocenení boli žiaci 2.B, pod vedením Mgr. K. Lubjákovej.
( 101 súťažných prác)
Kliknutím zväčšiť
Lukas Demitra
Jesenné obrázky
Lukáš Kútnik
Súboj
Filmový večer pre 1. C
Filmové predstavenie bolo v piatok
12.11. 2010 o 18.00h v škole.
Deti ho vyhrali za 1. miesto v zbere papiera na 1.stupni. Pozreli si rozprávku o záchrane dažďového pralesa.
Pani učiteľka Mgr. Bobotová všetkým žiakom urobila pukance, mali zabezpečené občerstvenie.
Rodičia dostali tiež darček
- dve hodinky oddychu od detí.

Žiakom sa filmové predstavenie páčilo
a určite  si pekný zážitok zopakujú.
FOTOGRAFIE >>>
( kliknutím otvoriť )
   

text & foto: Mgr. Bobotová

Návšteva knižnice - 3.B
Deti z 3.B s pani učiteľkou
Mgr. Koprivňanskou
navštívili detské oddelenie knižnice
na Hasičskej ulici.

Zúčastnili sa besedy o knihe,
hovorili, ako kniha vznikla, ako knihy písali a viazali a dozvedeli sa ďalšie nové informácie o súčasnej knihe.
Tiež im povedali, ako sa o knihy starať a keď sú knihy staršie, tak ich treba sem tam poopravovať.  Toto mali možnosť aj vidieť na vlastné oči v dielničke u tety Jelky.

Bolo to zaujímavé dopoludnie,
za ktoré ďakujeme tetám z knižnice.
FOTOGRAFIE >>>
( kliknutím otvoriť )

text & foto: Mgr. Koprivňanská

Technická olympiáda - okresné kolo, 11.11. 2010
sa v CVČ Trenčín, konal 1. ročník.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách,
kde mladší žiaci museli preukázať nielen svoje teoretické vedomosti, ale aj to,
ako dokážu čítať technický výkres
a zhotoviť podľa neho výrobok z dreva -
loďku, ktorá musela samostatne plávať.

V tejto kategórii školu úspešne reprezentoval  Jakub Varta, 7.B,
Ktorý získal 1. miesto a postupuje do krajského kola.

Starší žiaci taktiež museli preukázať teoretické vedomosti v teste a podľa zadania zostrojiť, čo najvyššiu papierovú vežu. V tejto kategórii školu reprezentovali
Matúš Kocinec, 8.A a Matúš Mikota, 8.B
FOTOGRAFIE >>>
( kliknutím otvoriť )
Projektová práca - 4.A
 
Žiaci 4.A pod vedením pani učiteľky
Mgr. P. Ripkovej, zhrnuli tematický celok
v predmete - Prírodoveda
projektovou prácou.

Vytvorili krásne projekty o vesmíre
a aby si ich mohli pozrieť aj ostatní žiaci, urobili z nich zaujímavú nástenku
na chodbe školy.

 

FOTOGRAFIE  >>>
( kliknutím otvoriť )
Návšteva v NR SR  - 8.A a 8. B
9. 11. 2010
FOTOGRAFIE >>>
(kliknutím zväčšiť)
Exkurzia - Banská Bystrica
9. A a 7.A
Žiaci 9. A a 7. A v rámci školského
projektu "Svet práce",
navštívili ďalšie zaujímavé miesta.
Bol to Banskobystrický pivovar - Urpiner.
Ukázali im celú výrobnú prevádzku
aj proces kvasenia a samozrejme ochutnali aj nealko nápoje.

Ako ďalšie navštívili expozíciu
Múzea SNP.
Pozreli si celú expozíciu o II. svatovej vojne,
vypočuli si zaujímavú prednášku
a pozreli si dokumentárne filmy.
FOTOGRAFIE >>>
(kliknutím zväčšiť)
 
TOPlist