Október 
2009
 
Open Days 2009 na Trenčianskom samosprávnom kraji
V novej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne
sa v dňoch 27. a 28. októbra 2009 konalo zaujímavé podujatie:

Open Days v Europe Direct centre,

ktorého sa zúčastnili žiaci 8.A, 9.A a 9.B.

Žiaci sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií o Európskej únii a možnostiach štúdia v zahraničí.

 

14.10.2009
Exkurzia - 5.a a 5.B, Bratislava

Žiaci spolu s pani učiteľkami
Mgr. Moťovskou a PaedDr. Šmatlákovou navštívili:
Dopravné múzeum
a
Prírodovedné múzeum.
Prírodovedné múzeum

foto: R.Maradíková,5.B

Slávnostné otvorenie športového areálu
2. 10. 2009
Mesto Trenčín a ZŠ Bezručova
v piatok 2.9. 2009
slávnostne otvorili nový
športový areál.

Pán primátor Ing. Branislav  Celler,
pán riaditeľ Mgr. I. Pavlík,
Ing. J. Martiš - zástupca RZ
a žiaci našej školy
spolu prestrihli pásku.

Pri tejto ťažkej práci im asistoval
aj pán Kulíšek
(ako šašo).
Po slávnostnom otvorení si žiaci zmerali sily v rôznych športových súťažiach.  Súťaží sa zúčastnili:

ZŠ Veľkomoravská TN,
ZŠ Dlhé Hony TN,
ZŠ Východná TN,
ZŠ Kubranská TN,
ZŠ Hodžova TN,
ZŠ Novomeského,
ZŠ Bezručova.
Pre našich žiakov, ale aj návštevníkov boli prichystané rôzne atrakcie:
"skákadlá", malé súťaže a maľovanie  na tvár.
Počas celého dňa sa o dobrú náladu staral mím - pán Kulíšek,
ktorý si aj zašportoval.
Spolu s našimi vozíčkarmi si zabehal a otestoval tak, novú bežeckú dráhu.
V popoludňajších hodinách si na nových športoviskách zasúťažili
aj rôzne družstvá dospelých.
Na novom pódiu mohli návštevníci vidieť rôzne vystúpenia.
Ako prvé vystúpilo divadielko pre deti DUNAJKA s predstavením: "Karnevalový hrad".
Pekný a pestrý program predviedli aj žiaci našej školy pod vedením
pani učiteľky Mgr. Zuzany Ivanovičovej.
Veselú náladu rozdávala banskobystrická hudobná skupina:

100 MÚCH
Prítomných potešilo aj vystúpenie zahraničnej hudobnej skupiny

The Grizzlie´s

z Liberca   ( CZ ).
Vystúpili aj hudobníci z Trenčína, skupina - Cpt. Slice
 
Vyvrcholením celého dňa bol krst nového pódia  a vystúpenie skupiny

Peter Lipa Band
z Bratislavy.
 
TOPlist