Február
2011
 
Technická olympiáda - krajské kolo
Dňa 4. 2. 2011
sa v SOŠ v Novom Meste nad Váhom,
konalo krajské kolo
1. ročníka Technickej olympiády.

Našu školu úspešne reprezentoval
Jakub Varta, 7.B.

V teoretickom aj praktickom teste preukázal svoje vedomosti a technické zručnosti  a umiestnil sa na výbornom 3. mieste.

Blahoželáme!

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
POÉZIA:

Kategória I.
1. miesto: A. Vancová, 4.A
2. miesto: D. Staníková, 4.B
3. miesto: S. Šujanová, 4.A

Kategória II.
1. miesto: L. Kováčiková, 6.B
2. miesto: V. Kováčiková, 5.A
3. miesto: L. Tureková, 6.A

Kategória III.
1. miesto: R. Barboráková, 8.B
2. miesto:  ---
3. miesto: ---
 
PRÓZA:

Kategória I.
1. miesto: M. Jakovlev, 3.B
2. miesto: E. Bernáthová, 3.B
3. miesto: K. Bunčeková, 3.A

Kategória II.
1. miesto: A. Mošková, 6.B
2. miesto: M. Kramáriková, 6.A
3. miesto: K. Novotná, 6.A
L. Žilinčanová, 7.A

Kategória III.
1. miesto: E. Matišáková, 8.A
2. miesto:  ---
3. miesto: P. Urbanová, 8.B

 
Foto: Mgr. Králová
FLORBALOVÝ  VALENTÍNSKY TURNAJ
1. miesto mladší žiaci: BLACK DEVILS

Hráči: Mgr. K. Coboriová
Š. Hatala, M. Nápoky, S. Valaštín,
J. Sulíková, M. Šimorová, J. Kyselica -5.B
 
1. miesto starší žiaci:  SHARKS

Mgr. D. Žákechová

Hráči: 
T. Rebroš, M. Ješko, E. Mojžišová, 7.A
Najlepší hráč za mladších žiakov:
Šimon Hatala, 5.B

Najlepší  brankár: Mgr. Z. Ivanovičová


Najlepší hráč za starších žiakov:
Tomáš Rebroš, 7.A

Najlepší brankár: Barbora Ševčíková, 7.A
LUCKY: Mgr. Z. Ivanovičová
Hráči: A. Remenár, S. Mičo, M. Mesároš,
S. Valjentová, T. Dobranská,
A. Štefánek, 4.A
 
RATS 007: Mgr. P. Dúcky
Hráči: A. Mošková, V. Kováčiková,
M. Michalec, 5.A
P. Červenec, 5.B
D. Pisch, E. Minaroviech, 4.B
 
ŠKORPIÓNI: Mgr. D. Žákechová
Hráči: P. Liška, S. Hrbáček, M. Krištof,
L. Mahríková, 5.A
T. Dubničková, 5.B
 
TIGERS: Mgr. M. Vlnka
Hráči: A. Slivoňová, E. Krištofová,
F. Repa, M. Žuffa, F. Vaňovič,
M. Šesták, 3. A
ENEMY: Mgr. E. Novosadová
Hráči: M. Varta, A. Božik,
M. Nitsch, A. Kianičková,
V. Strižencová, 5.A
LOVERY: Mgr. V. Varhaníková
Hráči: D. Brázda, M. Kotrha,
K. Novotná, 6.B
N. Ušiaková, 6.A
M. Ješko, M. Žuffa, J. Ďuriš, 7.B

FBC

Hráči: Mgr. E. Reháková

D. Krištof, M. Kálnický - 7.A
M. Goliáš, M. Drbohlav - 7.B
L. Markovská, N. Mrvov - 8.B

 

foto: Mgr. Vlnka

 
TOPlist