Let nad Trenčínom
Žiaci:
Oliver Kuník, 6.A
Marek Sloboda, 6.B
Pavlínka Kotrhová, 9.A

dostali za svoju svedomitú celoročnú prácu
a za výborné výsledky v rôznych súťažiach a
olympiádach netradičný darček
- let nad Trenčínom.
Pozreli sa aj ako vyzerá areál našej školy.

Fotogaléria >>>
Výlet na Brezinu 1.A a 1.B

FOTOGALÉRIA  >>>
(kliknutím otvoriť )

foto: Mgr. Ivanovičová a Mgr. Depešová

Detská osobnosť mesta Trenčín 2011
V tomto školskom roku bol ako detská osobnosť v oblasti "technika"
odmenený Jakub Varta, 7.B - za výborné umiestnenie v Technickej olympiáde
v okresnom kole - 1.miesto a v krajskom kole - 3. miesto.
Fotogaléria >>>
Školský výlet 3. A a 3.B

Nádherné počasie a skvelá nálada
vládla počas výletu tretiakov.
Prezreli si hrad Červený kameň
a mohylu M. R. Štefánika na Bradle.
Výlet bol super!

FOTOGALÉRIA >>>
(kliknutím otvoriť)


                       
text a foto: Mgr. Koprivňanská
Školský výlet 1.C
Na pozvanie pána Vicenu, sme sa vybrali na školský výlet na rybníky do Kubrice.
Ukázal nám kde a ako chovajú ryby,
deti si mohli vyskúšať chytanie na udicu. Pripravené boli pre deti rôzne hry a súťaže - preťahovanie lanom, skákanie vo vreci,
na trampolíne, futbal...
Po dobrom obede Samko Vicena ešte povozil deti na loďke. Na rozlúčku dostali všetci medaile za súťaže a sladké odmeny.
Latka bola tento rok nasadená vysoko, tešíme sa, čo vymyslíme o rok.
FOTOGALÉRIA >>>
(kliknutím otvoriť)

text a foto: Mgr. Bobotová

Slávnostná detská konferencia o vode
Dňa 14. 6. 2011 sa konala detská konferencia o vode, kde sa prezentovali žiaci II. stupňa ZŠ so svojimi prácami o vode, ktoré vytvorili na rôznych vyučovacích hodinách v škole.
Do súťaže bolo zaslaných niekoľko desiatok prezentácií a do finále postúpili dve prezentácie z každého ročníka.

Našu školu reprezentovali hneď dve žiačky:
Aneta Mauxová, 8.A
(vyučujúca - Ing. J. Kyselicová)
Pavlína Kotrhová, 9.A.
(vyučujúca - PaedDr. O. Šmatláková)

O tom, že svoje práce odprezentovali úspešne, svedčí aj prvé miesto v kategórii
8. ročník, ktoré získala Aneta Mauxová.
 

MDD - 2. 6. 2011
Deti našej školy mohli svoj sviatok osláviť netradične -
prežili deň plný hier, zábavy, hudby a dobrej nálady.
Najväčšou udalosťou pre žiakov bolo vyhodnotenie školskej ligy,
ktorá prebiehala počas celého školského roku.
Ceny odovzdával osobne garant školskej ligy Pavol Demitra.
Víťazka dievčenskej kategórie:
Viky Kováčiková, 5.A
Víťaz chlapčenskej kategórie:
Michal Michalec, 5.A
 
2. miesto - Ivanka Hladká, 3. B
3. miesto - Katka Bosá, 5. B
2. miesto - Peter Liška, 5. A
3. miesto - Maroš Krága, 5. B
 
V súťaži tried na II. stupni:
1. miesto -  žiaci 8. B triedy ( diplom prevzala Karolína)
2. miesto - žiaci 8. A triedy ( diplom prevzal Matúš)
3. miesto - žiaci 7. A triedy
 

FOTOGALÉRIA >>>
 

FOTOGALÉRIA >>>
 
FOTOGALÉRIA >>>
Pavol Demitra si zahral aj priateľský zápas proti žiakom našej školy.
Za svoju usilovnosť počas štúdia na našej ZŠ si odmenu odniesla aj žiačka 9. A

- Pavlínka Kotrhová,

ktorá úspešne reprezentovala školu v mnohých olympiádach a súťažiach.

 

 
Pani učiteľky si zahrali proti žiakom vybíjanú.
Na školskom dvore boli pripravené mnohé atrakcie: skákadlá, maľovanie na tvár, rôzne hry.....
Na pódiu a  školských ihriskách vystupovali deti, ktoré si pripravili rôzne čísla.
     
Vystúpili aj rôzne hudobné skupiny.
Najprv to bola školská skupina -
End of Shame,  s ktorou si zahral aj finalista Superstar - Jrguš Oravec.
Neskôr to boli hudobné skupiny YOUCOCO a HRACZKY.
Deti kreslili "Slnečnú stenu".
Žiaci druhého stupňa si zabehli štafetový beh.