September 
2010
 
3. 9. 2010 Slávnostné prevzatie - Ceny generálnej riaditeľky TVS, a.s.
Ing. Denisy Beníčkovej
Pani učiteľka Mgr. P. Ripková v šk. roku 2009/10, pracovala spolu so svojou triedou
( teraz už 4.A )
na projekte "Daj si vodu z vodovodu".

Vytvorili mnoho zaujímavých projektov a preto sa Nadácia TVS spolu s partnermi projektu
rozhodla odmeniť našu školu,
ako najaktívnejšiu školu.

A tak na naše nové ihriská pribudla
"pitná fontánka" plná výbornej pitnej vody.
Všetkých prítomných privítal pán riaditeľ
Mgr. Ivan Pavlík.


Cenu osobne škole odovzdala pani gen. riaditeľka Ing. Denisa Benčíková.

 

pozrite si našu fotogalériu
                  >>>

Žiaci 4.A triedy si pre všetkých pripravili niekoľko zaujímavostí o vode na našej planéte.
 
Po slávnostnom programe si žiaci II. stupňa medzi sebou zmerali sily v rôznych súťažiach.

Žiaci 5. ročníka si zabehli medzitriedny štafetový beh, pod odborným dohľadom
pani učiteliek Mgr. E. Novosadovej a Mgr. M. Vaculkovej.
 Siedmaci si zahrali futbalový zápas, ktorý im odpískal pán učiteľ Mgr. M. Vlnka.
 
Žiaci 6. a 9. ročníka si zahrali vybíjanú,
pri ktorej sa o dodržiavanie pravidiel postarala pani učiteľka Mgr. D. Žákechová.
Žiaci 8.A a 8.B si spolu zmerali sily v basketbale.
O dodržiavanie pravidiel sa postarala pani učiteľka Mgr. K. Coboriová.
 
 
Slávnostný začiatok školského roku 2010 / 11
 
Nových žiakov našej školy - prváčikov,
už tradične privítal pán riaditeľ
Mgr. Ivan Pavlík.

Odovzdal im darček - krásnu knižku,
ktorú venovalo Mesto Trenčín.
Každý prváčik zároveň dostal malé prekvapenie.

Aj žiakom vyšších ročníkov sa pán riaditeľ prihovoril cez školský rozhlas.


pozrite si našu fotogalériu
>>>
 
TOPlist