December / Január
2011
LVK Jasná
7. a 8. ročník
FOTOGALÉRIA >>>
(kliknutím otvoruť)
 

foto: M.Zverbík, E. Nemčovičová, 7.B, M. Tureková,7.A, Š.Fortuna8.B, Mgr.Coboriová

Zápis do 1. ročníka
FOTOGALÉRIA >>>  (16.1.2012)
(kliknutím otvoriť)
FOTOGALÉRIA >>>  
( 17.1.2012)
(kliknutím otvoriť )
 
PÍSMENKOVÁ VÍLA - 12. 1. 2012
Už tradične sa konalo slávnostné vyhodnotenie krásnych výkresov,
ktoré nakreslili a do našej školy poslali
deti a ich pani učiteľky
z Materských škôlok v Trenčíne.

Špeciálnu cenu získala:
Zuzka Matejová
MŠ Ul. Šmidkeho,

ktorú vybral a ocenil trenčiansky maliar
Mgr. Jozef Švikruha
a odmenil ju grafikou z vlastnej tvorby.
FOTOGALÉRIA >>>
(kliknutím otvoriť)

Ocenené práce:
MŠ Ul. Soblahovská Tinka Duhárová
Nikolka Nemšáková
MŠ Ul. Medňanského Emka Papištová
Miško Lajčiak
MŠ Ul. Stromová Soňa Jankovičová
Matúš Kyselica
MŠ Ul. Považská Matej Bubeník
MŠ Ul. Šmidkeho Katka Uhrecká
Zuzka Matejová
MŠ Ul. Opatovská Eliška Holíčková
Ocenené deti si prebrali cenu z rúk pána riaditeľa Mgr. Ivana Pavlíka.

O krátky program a priebeh celej vernisáže sa postarali pani učiteľky: Mgr. P. Ripková a Mgr. K. Lubjáková.
Požiarne cvičenie - 16. 12. 2011
Máme za sebou požiarne cvičenie.

Musíme pochváliť všetkých žiakov,
pani učiteľky a učiteľov,
pretože kompletná evakuácia
všetkých osôb zo školy po vyhlásení poplachu trvala menej ako 5 minút.

Požiarnici ktorí nás prišli zachraňovať, predviedli zlaňovanie zabudnutých osôb z druhého poschodia, vyniesli zranených na nosidlách, a skontrolovali celú školu pomocou termokamier.

Odskúšali sme si riešenie reálnej situácie. Radšej skúšať ako zažiť naozaj.
Bolo to super. 


FOTOGALÉRIA  >>>

text: Mgr. I. Pavlík

MikulAS CUP - 7. 12. 2011
Futbalový klub AS Trenčín
zorganizoval mikulášsky futbalový turnaj
žiakov I. stupňa.

Školu výborne reprezentovali žiaci:

M. Benka, D. Červeňan -3.A
R. Šeben, L. Demitra, D. Cvik - 3.B
M. Šedivý,F. Vaňovič, M. Šesták, N. Teker - 4.A
A. Kamaráš, S. Bugala, Ľ. Vrána - 4.B
ZŠ NA DOLINÁCH - ZŠ BEZRUČOVA
0 : 2 ( Demitra,Cvik)

ZŠ VÝHODNÁ  - ZŠ BEZRUČOVA
2 : 3 (Kamaráš,Demitra,Červeňan)

ZŠ DLHÉ HONY - ZŠ BEZRUČOVA
1 : 1 (Demitra)

2. MIESTO

info: Mgr. Coboriová / foto: Mgr. Coboriová, Mgr. Dúcky

Mikuláš v našej škole - 6. 12. 2011
Sme veľmi radi, že Mikuláš ani tento rok
nezabudol na deti v našej škole
a prišiel ich potešiť sladkosťami.

foto: T. Závodská,9.A /Mgr. Dúcky

Vianočný jarmok - 2. 12. 2011
Jaj v tomto roku sa zúčastnila naša škola
na vianočnom jarmoku,
kde prezentovala šikovnosť našich detí,
pani vychovávateliek a pani učiteliek,
ktoré s nimi usilovne pracovali,
aby vyrobili pekné výrobky.

Školu reprezentovali:
Alenka, Katka a Karinka -6.B
a pani vychovávateľka Sokolová.


foto:D.Sokolová
Exkurzia  - 4.A a 4.B
Peknú exkurziu s množstvom zážitkov absolvovali deti zo 4. A a 4. B spolu s pani učiteľkami:
Mgr. Koprivňanskou a Mgr. Čudajovou.

Navštívili Západoslovenské múzeum v Trnave,  kde mali možnosť vidieť veľa zaujímavostí z oblasti histórie, živej i neživej prírody.

Zároveň navštívili planetárium v Hlohovci, čím si upevnili poznatky o vesmírnom svete.

Text: Mgr. Koprivňanská, Foto:S.Zverbíková,4.B

TOPlist