Marec / Apríl  2012
Deň Zeme
Žiaci 7.B triedy spolu s lesnou pedagogičkou
Ing. Vanyovou
a pani učiteľkou Mgr. Vaculkovou
v rámci projektu " Krok za krokom - smerom k lesu" a "Dňa Zeme"
čistili trenčiansku Brezinu od odpadkov
a tiež čistili odtokové žľaby na lesných chodníčkoch.FOTOGALÉRIA >>>
foto: Tomáš Č., 7.B


Návšteva v knižnici
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihy - 2.4., sme navštívili Knižnicu
M. Rešetku na Hasičskej ulici, kde nás milo privítali usmiate tety knihovníčky.
Diskutovali sme o tvorcoch a ilustrátoroch detských kníh.
V závere sme si zasúťažili v kvíze.
Za správne odpovede sme boli odmenení sladkou odmenou.
Už sa tešíme na ďalšie stretnutie.

Fotogaléria >>>

 

text&foto: Mgr. Koprivňanská

Vo štvrtok 22. marca sa naša trieda - 7.B v rámci projektu - " Krok za krokom - smerom k lesu" zúčastnila exkurzie do Čističky odpadových vôd
na pravom brehu Váhu.
Vyrazili sme ráno okolo 8,00h a išli na autobus. Potom sme sa po hrádzi dostali k Čističke odpadových vôd na pravom brehu Váhu.  Rozdelili sme sa na 2 skupinky a ochotní zamestnanci nám poukazovali čističku a vysvetlili jej funkciu.
Keď sme si ju pozreli, išli sme sa ešte pozrieť na Zlatovskú ulicu, do zberného dvora Marius Pedersen a tam nám porozprávali ako to u nich funguje.
Nakoniec sa išlo na zastávku, nastúpili sme a odviezli sa späť do školy.

                            Za exkurziu ďakujeme!
Fotogaléria 1 >>>

Fotogaléria 2 >>>                            text&foto: T.Čapák, 7.B
 
Noc s Andersenom
Tohtoročná Noc s Andersenom sa niesla v duchu rozprávok Pavla Dobšinského.
K deťom do školy prišli aj zaujímaví hostia -
spisovateľ Rudolf Dobiáš
a
najmladší spisovateľ na Slovensku
Christian Ježík, ktorý deťom porozprával o svojej knihe: Každý máme svojho anjela.

 

Fotogaléria 1 >>> Fotogaléria 2 >>>
Turistická vychádzka
Deti a rodičia sa spolu s pánom učiteľom Mgr. Dúckym
a pani vychovávateľkou D. Sokolovou
vybrali na prvú tohtoročnú turistickú vychádzku.
FOTOGRAFIE >>>
                                                  foto:Mgr. Dúcky
Beseda so spisovateľkou

Vo štvrtok 29. marca
sa 4.A zúčastnila besedy so spisovateľkou Vierou Ryšavou v knižnici M. Rešetku.

Deti strávili príjemný čas pri pútavom rozprávaní o tvorbe pani spisovateľky.


FOTOGRAFIE >>>
                                      text&foto: Mgr. Čudajová

Marec mesiac knihy
To, že marec je mesiacom knihy,
vedia aj deti z ŠKD.
Do konca mesiaca marec všetky oddelenia navštívia knižnicu v KC Dlhé Hony,
kde ich p. knihovníčky oboznámia s knižnicou, tvorbou P. Dobšinského
a samozrejme prečítajú krásnu rozprávku.
     

text a foto: Mgr. J. Depešová

Filmové predstavenie v škole - 16.3. 2012
Dňa 16. 3. od 17.00 do 19,00 h sa deti z 2.A  zúčastnili filmového predstavenia v škole.
 Bola to odmena za I. miesto v zbere papiera.
 Deti si pozreli kreslenú rozprávku Herkules, pri ktorej sa dobre pobavili.
Čakalo ich i malé osvieženie a balíček s prekvapením.
O program sa postarali:
pán riaditeľ  Mgr. I. Pavlík
a pani učiteľka  Mgr. Z. Ivanovičová

FOTOGALÉRIA >>>