Projektové stretnutie - GRÉCKO, 5. - 10. júna 2012
 

FOTOGALÉRIA
>>>

(kliknutím otvoriť)

      V dňoch 5. - 10. júna 2012 sa učitelia zo Základnej školy na Bezručovej ulici Mgr. Alena Pišková, Ing. Jana Kyselicová, Mgr. Martina Čudaiová a Mgr. Zuzana Ivanovičová zúčastnili na  projektovom stretnutí v rámci projektu Comenius v gréckom mestečku Skydra.
      Na tejto návšteve mali možnosť znovu spoznať iný typ školstva ako je naše, lebo túto školu navštevujú žiaci materskej školy a žiaci nižšieho primárneho vzdelávania. Učiteľky si prezreli   školu a zúčastnili sa i na niektorých vyučovacích hodinách veľmi špecifických vzhľadom k nízkemu veku školákov. Prezreli  si učebnice, odpovedali žiakom na ich zvedavé otázky a vypočuli  si i niekoľko piesní v anglickom jazyku. Kým na Slovensku trvá nižšie primárne vzdelávanie 4 roky, od 5. do 9. ročníka, v Grécku začínajú s nižším sekundárnym vzdelávaním až od 7. ročníka.  Vyučovanie sa začína zhromaždením žiakov v aule a príhovorom riaditeľa školy alebo niektorého z učiteľov. Žiaci základnej školy vo večerných hodinách pre vzácnych zahraničných hostí a pre rodičov pripravili slávnostnú akadémiu s bohatým kultúrnym programom, na ktorom sa zúčastnili i predstavitelia odboru školstva. Žiaci najvyššieho ročníka  naštudovali spolu s triednym učiteľom Aischylovu komédiu Vtáci, no nechýbali ani grécke piesne a tance  a prekvapením bola i krátka scénka zo Shakespearovej hry Sen noci svätojánskej v anglickom jazyku.
       Hostí čakala významná spoločenská udalosť, akou bolo prijatie u primátora mesta Skydra.  Čakalo na nich i množstvo kultúrno - historických akcií, akými bola prehliadka archeologického náleziska v meste Pella, múzea s hrobkou Filipa Macedónskeho vo Vergine, z ktorých  dýchala atmosféra dávnych čias z niekdajšej kolísky civilizácie ako i prehliadka historických miest v Thessaloniki. Všetkých očarila  i prekrásna grécka príroda, keďže  si mali možnosť pozrieť Egejské more, termálne kúpele v Loutraki i vodopád v Edesse.
       Na pracovnom stretnutí koordinátor Keith Trencher z Veľkej Británie školy zhodnotil aktivity, ktoré partneri doteraz spravili a ktoré boli zadané na pracovnom stretnutí v Trenčíne v novembri 2011. Koordinátori jednotlivých škôl prezentovali výsledné produkty žiakov, brožúrku Vianočné a Veľkonočné tradície, powerpointové prezentácie Moja rodina, Naša škola i Obrázkový slovník v piatich jazykoch – angličtine, welštine, slovenčine, gréčtine i poľštine.
      Na tomto stretnutí  si partneri vytýčili úlohy na ďalšie obdobie, t.j. pripraviť powerpointovú prezentáciu na tému Kde žijem, ale i pokračovať v práci na obrázkovom slovníku. Stanovili  dátum ďalšieho pracovného stretnutia, ktoré sa uskutoční vo Walese v meste Denbigh.
      Pre všetky vyučujúce z našej školy bola táto návšteva veľkým prínosom, lebo spoznali veľmi zaujímavých a zapálených ľudí, s ktorými  si mohli vymieňať svoje poznatky a skúsenosti z pracovného, kultúrneho, spoločenského ale i osobného života. Znova sa potvrdilo, že používanie jedného spoločného európskeho jazyka je prostriedkom na zbližovanie jednotlivcov, a tým aj národov.