Za našu školu si tento rok ocenenie prevzala pani učiteľka
Mgr. Zuzana Ivanovičová,
 
za spoľahlivú a odbornú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov,
 tvorivosť a podporovanie tvorivosti a talentu u detí.

BLAHOŽELÁME!

zdroj: INFO, č.4,2013

Noc s Andersenom 2013
Žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastnili na 13. ročníku "Noci s Andersenom"
a spali v škole.

FOTOGALÉRIA >>>
Žiakov privítal pán riaditeľ Mgr. I. Pavlík.
Ako prvé si pozreli divadelné predstavenie- "My vrabčiaci", ktoré zahrali členovia divadelného
krúžku pod vedením Mgr. V. Rychtárechovej:
FOTOGALÉRIA 1 >>>
Potom k deťom prišiel na návštevu hudobník a spisovateľ Branislav Jobus,
ktorý im porozprával samé zaujímavé veci o svojich splnených snoch, zaspieval zo svojej tvorby
a nakoniec ochotne rozdával autogramy.
 

Sadenie rozprávkovníka začali žiaci 3. A.
Nakoniec pomohli všetci tretiaci.

 

 

Nasledovala večera, aby sa všetci posilnili na športovanie v telocvični.
Všetkým zúčastneným sa darilo vo všetkých disciplínach a dostali medaily.

 

 


Svetový deň vody
 
Pri príležitosti Medzinárodného svetového dňa vody 22. marca 2013 sme v ŠKD,
zorganizovali pre deti z 
3.roč. kvíz "Deň vody".

Veľkonočné dielničky v ŠKD:

V našom ŠKD sme si tieto sviatky pripomenuli Veľkonočnými dielničkami.

Rodičia si spolu s deťmi vyrobili krásne veľkonočné ozdoby.
 

text&foto: Mgr. Depešová