APRÍL 2014
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka - 2014
  Matematika Slovenský jazyk a literatúra
Priemerný počet bodov žiakov našej školy: 14,05 bodov 18,61 bodov
Priemerná percentuálna úspešnosť žiakov našej školy: 70,24 % 74,44 %
Percentil školy:
 
skončila úspešnejšie ako 92,89 % škôl SR skončila úspešnejšie ako 94,86 % škôl SR
Priemerný počet bodov v rámci SR: 10,93 bodov 15,49 bodov
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR (národný priemer): 54,67 % 62,00%


Ďakujeme našim deviatakom, že boli takí úspešní a pani učiteľkám za ich prípravu :-)
 

Mladý zdravotník

Žiačky našej školy :

Saška Kianičková, Aďka Mošková, 8.A
Martinka Vrátna, Miška Szturcová a
 Stelka Svrbíková, 7.B

tvorili úspešnú hliadku, ktorá sa zúčastnila súťaže "Mladý zdravotník" kde úspešne reprezentovali našu školu a rozdielom jedného bodu sa umiestnili na 4. mieste. Dievčatá pracovali pod odborným dozorom pani učiteľky Mgr. M. Vaculkovej.

Fotogaléria >>>

Otvorená hodina

Dňa 25. 4. 2014 sme uskutočnili na našej škole
otvorenú hodinu anglického jazyka
so skupinou žiakov z 1.A  pre učiteľov okresu Trenčín.

 Vyučovaciu hodinu učil Mgr. Boček z Oxford Univerzity Press.


FOTOGALÉRIA  >>>         text: Mgr. Mozolová, foto:Mgr. Ivanovičová

Exkurzia 1.A a 1.B
Prvá akcia prvákov.
Exkurzia na "Gazdovský dvor". Žiaci 1. A a 1. B si pozreli, ako žili naši predkovia.
FOTOGALÉRIA >>>
Deň otvorených dverí na Trenčianskom hrade - 14. 4. 2014
Pre žiakov 4. a 5. ročníka ZŠ si Trenčiansky samosprávny kraj pripravil "Turistický denníček",
ktorý im predstavili.
Mohli si pozrieť zaujímavý program a prezrieť si Trenčiansky hrad.
Spolu s pani učiteľkami sa pozreli na svoje mesto z hradnej veže.
Fotogaléria >>>
NOC S ANDERSENOM
Večer i noc zo 4.4. na 5.4. plnú zážitkov strávili deti 3. a 4. ročníka v škole.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihy a na počesť H. CH. Andersena slávneho dánskeho rozprávkara sa i naši žiaci pravidelne zúčastňujú tejto aktivity.
Veríme, že divadelné predstavenie žiakov  našej školy, beseda so spisovateľkou Silviou Havelkovou, plnenie rozmanitých úloh v triedach, sadenie Rozprávkovníka, chutná večera v školskej jedálni sa deťom páčili. Úplným zavŕšením a spestrením celého dňa bolo rozprávanie sa nielen o knihách s hudobným sprievodom so spisovateľom, hudobníkom Braňom Jóbusom.
O polnoci sa prečítala vo všetkých triedach rozprávka do spacáka.
Deti v sobotu ráno odchádzali spokojné zo školy  v sprievode rodičov.
FOTOGALÉRIA >>>

text:Mgr. Koprivňanská, foto:Mgr. Ivanovičová

Exkurzia - Banská Bystrica, 5.A a 5.B
Navštívili sme bábkové divadlo v Banskej Bystrici, žiaci si pozreli dve poučné rozprávky,
potom sme absolvovali interaktívnu prezentáciu na tému - "Aké poznáš bábky?".
Potom naša cesta viedla do Handlovej, do interaktívneho centra - témou bol Krištof Kolumbus,
Žiaci sa dozvedeli všetko o ňom, o jeho objavných cestách za more, boli sme na skutočnej replike lode Pinta, jednej z lodí Krištofa Kolumbusa, zažili sme aj búrku na mori.
                                                              Ďakujeme všetkým za zaujímavý deň.
FOTOGALÉRIA >>>

text&foto: Mgr. I. Pomajbová

Karolínka, 5.B - ocenená práca
FOTOGALÉRIA  >>>