Šk. rok: 2017/18

4. A

   
  Fotografie:    
 

3. A

       
 

       
 

šk. rok 2016/17

 

 

   
           
 

1. A

 

2. A

   
 

     
  šk. rok 2014/15   šk. rok 2015/16  

 

           

Triedna učiteľka  I. st.:

 

                                        

 

Mgr. Zuzana Ivanovičová

4. A

3. A

2. A
1. A