1.B - 4. B

   
  Fotografie:    
  šk. rok 2016/17  

šk. rok 2017/18

   
   

   
  3.B  

4.B

   
           
  šk. rok 2014/15  

šk. rok 2015/16

   
 

 

   
  1.B   2.B  

 

           

Triedna učiteľka  I. st.:

 

                                        

 

Mgr. Tatiana Vancová

4. B

3. B

2. B
1. B