1.C - 4. C

   
  Fotografie:    
  šk. rok 2016/17  

šk. rok 2017/18

   
   

   
  3.C  

4.C

   
           
  šk. rok 2014/15  

šk. rok 2015/16

   
 

     
  1.C   2.C  

 

           

Triedne učiteľky  :

 

                                        

I. st.

Mgr. Ingrid Harušťáková

4. C

3. C

2. C

1. C