Rozlúčka so žiakmi 9.A a 9. B
FOTOGALÉRIA  >>>
Testovanie 9 - školský rok 2014/15
Testovaný predmet Výsledok školy
%
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR
( národný priemer)
Slovenský jazyk a literatúra 71,82 %   62,58 %
Matematika 68,68 % 52,68 %
Najúspešnejšia žiačka v školskom roku 2014/2015

Karin Krížovská, 9.B

3. miesto - Krajské kolo, Chemická olympiáda

1. miesto - Okresné kolo, Olympiáda v ANJ
3. miesto - Krajské kolo, Olympiáda v ANJ

2. miesto - Okresné kolo, Olympiáda v NEJ

Úspešná riešiteľka (5. miesto) - Okresné kolo, Dejepisná olympiáda

Úspešná riešiteľka (4.-8. miesto) - Okresné kolo, Olympiáda zo SJL

                                      Gratulujeme!
 
Digiškola na kolesách
Žiaci 9.A sa 11.6.2015 zúčastnili na prezentácii práce v tabletovej učebni, ktoré sa konala v OC Laugarício. Zábavnou formou si vyskúšali prácu s interaktívnou tabuľou a tabletmi v rôznych vyučovacích predmetoch. Mohli si aj zasúťažiť s moderátorom STV Andrejom Bičanom, ktorý ich za odmenu pozval na občerstvenie.
FOTOGALÉRIA >>>
50. výročie školy a MDD
FOTOGALÉRIA I.   >>>

FOTOGALÉRIA  II.  >>>