Tajomná noc
S nedočkavosťou už pred 18.00 hodinou očakávali na otvorenie školy deti 1. a 2. ročníka.
Určite to stálo zato, pretože večer "Tajomnej noci"  bol o dobrodružstve a prekvapení. Milé privítanie s hudobnými vystúpeniami našich žiakov z krúžkov flauty a gitary, úplne fantastická prekážková dráha v telocvični, očarujúca slávnostná večera, putovanie po tajomnej cestičke a noc strávená v škole.
Úsmev na rozžiarených tváričkách detí svedčí o všetkom. Spokojné odchádzali zo školy i so svojimi rodičmi.
FOTOGALÉRIA >>>

text: Mgr. M. Koprivňanská, foto: Mgr. Z. Ivanovičová

Jesenné účelové cvičenie
29. októbra žiaci II. stupňa spolu s pani učiteľkami absolvovali jesenné účelové cvičenie, kde si plnením rôznych úloh zopakovali, ako sa správať  bezpečne v prírode a na cestách.
Pobyt v prírode im spestrili aj psovodi od polície, ktorí im predviedli,
ako výborne vedia pracovať so psíkmi.
Starší žiaci navštívili aj telocvičňu
Laugaricio Combat Clubu,
kde im predviedli ukážky rôznych športov, ktorým sa venujú.          Ďakujeme!
FOTOGALÉRIA >>
TEKVIČKOVÁ SLÁVNOSŤ

28.10.2014 sa deti z ŠKD spolu so svojimi rodičmi zúčastnili
tvorivého popoludnia s názvom
„Tekvičková slávnosť“.

Fantázií a nápadom sa medze nekládli
a výsledkom ich usilovnej kreatívnej práce
boli milé usmievavé tekvičky,
 ale aj hrôzostrašné „strašidlá tekvidlá“.

 

FOTOGALÉRIA  >>>
DENTÁLNA HYGIENA
Tak ako každoročne, aj teraz pripravili pani vychovávateľky z ŠKD
v spolupráci s dentálnou hygieničkou pani Pleškovou pre deti prednášku o dentálnej hygiene.
Deti mali príležitosť dozvedieť sa mnoho nových informácií a zároveň si vyskúšať čistenie na umelých zúbkoch. Zoznámili sa s technikou medzizubného čistenia pomocou špeciálnej jednozväzkovej zubnej kefky a zubnej nite. Posúďte sami, ako sa im páčilo a ako sa krásne zapájali...
FOTOGALÉRIA  >>>

text&foto:Mgr.Ž.Pavlíková

Beseda s Adelou Banášovou
FOTOGALÉRIA  >>>
Beseda s Jozefom  Pavlovičom
FOTOGALÉRIA  >>>
Beseda s Gabrielou Futovou
FOTOGALÉRIA  >>>
Dopraváčik

Jeden z posledných slnečných dní 16.10.014 vo štvrtok sme v ŠKD využili na súťaž Dopraváčik.
Deti si potrápili hlavičky nad dopravnými značkami a predviedli svoje schopnosti v jazde zručnosti.

FOTOGALÉRIA  >>>

text&foto: D. Sokolová

"Poďme sa zoznámiť"
10.9. 2014 sa deti zo ŠKD zúčastnili na zoznamovacom športovom podujatí.

Slávnostný začiatok školského roku 2014 / 15

Už tradične bol prvý školský deň najzaujímavejší pre našich nových žiakov - prváčikov.
Aby si ho lepšie zapamätali prišiel ich do triedy osobne privítať pán riaditeľ Mgr. Ivan Pavlík
a pani zástupkyne Mgr. A. Gemerová a Mgr. H. Mozolová.
Neskôr sa zastavili aj žiaci 9.A a 9.B, pozdravili ich a priniesli malú sladkosť.
Všetkým žiakom našej školy prajeme úspešný školský rok!