Šk. rok: 2017/18

8. A

   
  Fotografie:    
 

šk. rok 2016/17

 

 

 
 

     
         
 

šk. rok 2014/15

 

šk. rok 2015/16

 
 

 

 
  5. A   6. A

 

       
Fotografie I. stupeň
1.A - 4.A 1.B - 4. B 1.C - 4.C
viac >>> viac >>> viac >>>
     

Triedna učiteľka  II. st.:

 

                                        

Mgr. Ing. Jana Kyselicová

8.A

7.A

Mgr. Zuzana Gajdošová

7. A

6. A

5. A

       

Iné fotografie: