Šk. rok: 2018/19

9. B

 
  Fotografie:    
 

šk. rok 2014/15

 

šk. rok 2017/18

 
 

 

 
         
 

šk. rok 2014/15

 

šk. rok 2014/15

 
 

 

 
  5. B   6. B

 

Fotografie I. stupeň
1.A - 4.A 1.B - 4. B 1.C - 4.C
viac >>> viac >>> viac >>>
     

Triedna učiteľka  II. st.:

 

                                        

 

PaedDr. Oľga Šmatláková

9. B

8. B

7. B

6. B

5. B