Šk. rok: 2017/18

3. A

   
  Staršie fotografie:    
 

Šk. rok  2015/16

 

Šk. rok  2016/17

   
   

   
  1. A   2. A  

 

       

Triedna učiteľka  I. st.:

 

                                        

 

Mgr. Romana Oravcová


3
. A


2
. A

 

Mgr. Adriana Sobková

1. A

       

Iné fotografie: