Šk. rok: 2017/18

3. C

   
  Fotografie:    
 

Šk. rok  2015/16

 

Šk. rok  2016/17

   
 

 

   
  1. C   2. C  

 

       

Triedna učiteľka  I. st.:

 

                                        

 

Mgr. Pavlína Ripková

3. C

2. C

1. C

       

Iné fotografie: