Rozlúčka s našimi deviatakmi.
Ako tradične sme sa aj v tomto školskom roku rozlúčili so žiakmi 9.A a 9.B.
Rozlúčka prebehla na školskom dvore, kde sme si mohli pozrieť program, ktorý si pre nás pripravili.
FOTOGALÉRIA >>>
Škola v prírode - druháci
Naši druháci sa zúčastnili v škole v prírode, kde zažili veľa zaujímavých zážitkov.
Môžete sa o tom presvedčiť aj na fotografiách, ktoré urobila pani učiteľka Ivanovičová.
Pondelok >> Utorok >> Streda >>
Štvrtok >> Piatok >>
Exkurzia Bratislava
FOTOGALÉRIA >>>

Napriek tropickým teplotám vycestovali v stredu 22.júna všetky tri štvrtácke triedy do nášho hlavného mesta. Prehliadku historického centra sme začali pred Slovenským národným divadlom, v malebných uličkách sme obdivovali napr. povestnú Michalskú bránu, Primaciálny palác, Rolandovu fontánu a pod. Príjemne nás osviežila plavba loďou po Dunaji. Na záver našej cesty sme navštívili i zrekonštruovaný Bratislavský hrad a pamätník Slavín.

text: Mgr. Čudaiová, foto: Marína,4.B+Mgr. Čudaiová

Exkurzia HaZZ - 4.A
FOTOGALÉRIA >>>

Náročnosť, zodpovednosť, zaujímavé rozprávanie  jedného z pracovníkov HaZZ v Trenčíne oslovilo celú 4. B. Na exkurzii, ktorú sme absolvovali v utorok 22.6. sme sa dozvedeli  o ich práci a oboznámili sme sa s rôznou technikou, ktorú práve HaZZ používa  pri zásahoch, či už pri záchrane života ľudí, ale i pri záchrane majetku.

text: Mgr. Koprivňanská, foto: Marína,4.B

Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní

V dňoch od 15.6.2016 do 16.6.2016 sa uskutočnili semináre pod názvom „Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní“. Semináre realizovalo občianske združenie Zlatá tehlička, o.z.
v spolupráci s mestom Trenčín.
Hlavným cieľom projektu je priblížiť žiakom oblasť bankovníctva a poisťovníctva,
rodinných financií a spotrebiteľských práv. Na seminároch
pod vedením lektorky Ing. Vavríkovej prebiehali rôzne praktické cvičenia a hry, ktoré vychádzali zo znalostí a skúseností žiakov.
Po absolvovaní seminárov by mali účastníci porozumieť základným finančným pojmom,
orientovať sa v službách, ktoré ponúkajú finančné inštitúcie, vedieť ich efektívne využívať,
poznať základné pravidlá riadenia osobných financií. Po ukončení seminárov čakali na žiakov testy finančnej gramotnosti, ktoré ale zvládli  úspešne a boli odmenení vecnými cenami a
diplomom. Zvyšovanie finančnej gramotnosti nie je len aktuálnou výzvou tohto projektu,
ale mala by sa stať trvalou súčasťou vzdelávania žiakov v našich školách.

FOTOGALÉRIA >>>

text&foto: Ing. Vavríková

Športový deň a Účelové cvičenie
17. 6. 2016 sa žiaci I. stupňa zúčastnili
športového dňa
a žiaci 5. - 7. ročníka účelového cvičenia,
kde si trochu zašportovali a zasúťažili.
Pre 8. a 9. ročník bola pripravená plavba na dračích lodiach.

FOTOGALÉRIA >>>
Exkurzia - 4.A
V stredu 15.6.2016 sa trieda 4.A zúčastnila zaujímavej exkurzie v hasičskej zbrojnici. Vďaka pútavému rozprávaniu pána Masaroviča deti získali predstavu o náročnej práci hasičov, mohli si prezrieť priestory i autá hasičskej zbrojnice. Veľký záujem detí odzrkadľovalo i množstvo otázok, ktoré deti kládli. Ktovie, možno je medzi nimi i budúci hasič.
FOTOGALÉRIA  >>>

text&foto: Mgr. Čudaiová

VŠETKOVEDKO
Široký rozsah vedomostí preukázali naši druháci, tretiaci a štvrtáci v celoškolskom kole
vedomostnej súťaže Všetkovedko.


FOTOGRAFIE >>>

II. ročník

III. ročník

IV. ročník

1. miesto Š. Ondruš, 2.B 1. miesto I. Vargovič, 3.B 1. miesto T. Kudláč, 4.A
2. miesto A. Dinka, 2.A 2. miesto V. Čudaiová, 3.A 2. miesto M. Varhaník, 4.B
3. miesto D. Kosa, 2.A 3. miesto T. Krajčovič, 3.B 3. miesto E. Masarovičová, 4.A
          Na všetkých víťazov si počkala i pekná knižná odmena. Blahoželáme!

text&foto: Mgr. Koprivňanská, Mgr. Čudaiová

Šestka  pre Vás ....
MDD sme už ako tradične oslávili spoločne na školskom dvore.
Deti sa určite tešili z množstva atrakcií, ako boli vodné bubliny, maxi trampolína,
nafukovadlá, maľovanie na tvár a množstvo iných lákadiel.
Aby mali plné brušká čakal ich výborný guláš, cukrová vata, pukance.
Mohli si zašportovať a zasúťažiť, napríklad o najlepšieho zápasníka v Sumo.
A samozrejme o dobrú náladu všetkých návštevníkov sa postarali aj kultúrne vystúpenia, ako bol nápaditý program našich žiakov pod vedením Mgr. Ivanovičovej, vystúpenie hudobných skupín
Random Choices, Poison Candy, TEAM revival Martin,
AC~Tn.
Návštevníci si mohli pozrieť predstavenie Ela a Hop divadlo PIKI a kúzelníka Talostana.
O tom, že u nás bola výborná zábava vás určite presvedčia aj priložené fotografie.

FOTOGALÉRIA  >>>

foto:kys

FOTOGALÉRIA  >>>                 foto: p. Moťovský

GEOGRAFICKÁ VYCHÁDZKA
Žiaci 5.A, 5.B a 5.C sa zúčastnili na geografickej vychádzke, kde si v teréne mohli preveriť svoje poznatky, ktoré sa naučili na hodinách geografie.
Pani učiteľkám Mgr. Kiššovej, Mgr. Novosadovej
a Mgr. Pipitovej pomáhali aj šikovné deviatačky.


FOTOGALÉRIA  >>>
Exkurzia Banská Bystrica
31.5.2016 sa v skorých ranných hodinách vybrali žiaci 5. ročníka
so svojimi triednymi učiteľkami na exkurziu do Banskej Bystrice.
Navštívili Bábkové divadlo na Rázcestí, kde absolvovali minikurz animácie bábok a pozreli si divadelno-bábkové predstavenie hry pod názvom "Tieňové divadlo pani Ofélie".
Nakoniec po oddychu a krátkych nákupoch suvenírov na Námestí SNP zavítali do Literárneho a hudobného múzea, kde si vyskúšali ľudové hudobné nástroje
a zahrali si improvizované divadielka s rôznymi druhmi bábok.
FOTOGALÉRIA >>>

text&foto: Mgr. Bošanská

Exkurzia v TV Markíza

Žiaci 7.B a 9.A spolu s pani učiteľkami
Mgr. Kiškovou a Mgr. Vaculkovou
sa zúčastnili na exkurzii v Bratislave,
kde si pozreli aj priestory TV Markíza.


FOTOGALÉRIA  >>>

                                 foto: Šimon, 7.B
Exkurzia Jaslovské Bohunice
Dňa 31.5. sa žiaci 8.B a 9.B zúčastnili pútavej exkurzie v Jaslovských Bohuniciach,
ktorú organizovala Jadrová a Vyraďovacia spoločnosť (JAVYS).
Bohatý program zahŕňal informácie o všetkých druhoch energií, 3D film o vyraďovaní bloku V1 v Bohuniciach, okružnú jazdu v areáli elektrárne so sprievodcom, ale aj praktické cvičenia s modelmi - tu sme si vyskúšali, koľko energie dokážeme vyrobiť, akú silu má zemetrasenie,
aj aký materiál zadrží najviac žiarenia. Všetkým sa exkurzia veľmi páčila.
FOTOGALÉRIA  >>>

text: Mgr. Kiššová, foto:Mgr. Novosadová