Návšteva u hasičov  - 27. 5. 2016

H A S I Č I
Dám si helmu na hlavu,
tmavé čižmy na nohu,
aj ten odev bezpečný
pred ohňom ma ochráni.

Veľké auto, kopec vody,
húkačka a rýchle ruky - nohy.

Hasič zvolá AKCIA  !
Schmatne hydrant, hadicu
beží hasiť celú ulicu.

Uhas oheň, zachráň mačku
zapni si aj vysielačku !
Keď ja budem veľký raz,
tak zachránim všetkých Vás.

 
FOTOGALÉRIA  >>>

FOTOGALÉRIA  1 >>>

Dňa 27.5. 2016 sa žiaci 1.A, 1.B, 1.C triedy vybrali na exkurziu k H A S I Č O M,  
kde ich vítali zvuky sirény "Horí, horí“ a blikajúce svetlá hasičských áut.
Veľmi pútavé a zaujímavé boli praktické ukážky a prehliadka techniky. Žiaci mali možnosť nasadnúť do hasičského auta, vyskúšať si prilbu. Najväčším zážitkom bolo striekanie vody z požiarnej prúdnice. Páni hasiči boli veľmi milí, odpovedali na všetky zvedavé otázky našich prváčikov.
Návšteva u hasičov zanechala u žiakov silný dojem a bola veľmi poučná.
Ďakujeme za príjemne strávené odpoludnie a želáme im, aby sa s hasením požiarov
a nebezpečnými situáciami stretávali čo najmenej.

text&foto: Mgr. Jančová, Mgr. Gajdúšková

Výlet 3.A a 3.B
FOTOGALÉRIA >>>

foto: Mgr. Pavlíková

Exkurzia v Nitre

Dňa 3.5. sme sa so žiakmi 9. ročníka zúčastnili na exkurzii v Nitre,
kde sme navštívili Divadlo Andreja Bagara a Ponitrianske múzeum.
V divadle sme si pozreli jednu z najznámejších hier všetkých čias - Cyrano z Bergeracu
a v múzeu nás upútali zaujímavé archeologické nálezy najmä z obdobia Veľkej Moravy,
ktoré nám priblížili históriu našich predkov, starých Slovanov.

FOTOGALÉRIA >>>

Text&Foto: Mgr. Barbora Petrechová a zdroj - web: www.dab.sk, www.kamdomesta.sk , www.nitracity.sk

Deň matiek v 1.C


Ľúbim kvety, ľúbim vtáčky,
každú hračku maličkú.
Ale najviac zo všetkého
ľúbim svoju mamičku.FOTOGALÉRIA >>>


                          text&foto: Mgr. M.Jančová
Deň matiek v 1.B
Aj deti v 1.B si pripravili pekný program, ktorý predviedli svojim mamičkám.
FOTOGALÉRIA >>>

foto:Mgr. Gajdúšková

Žiaci 1.A,B,C sa už tešia do druhého ročníka a pripravili si takúto peknú nástenku.
FOTOGALÉRIA >>>

foto:Mgr. Gajdúšková

Návšteva knižnice - 1.A, 1.B a 1.C
FOTOGALÉRIA >>>

foto: pani učiteľky 1. ročník