Deň ZEME - blokové vyučovanie I. stupeň
FOTOGALÉRIA >>>

S našimi prváčikmi sme si pripomenuli Deň Zeme celodennou vychádzkou do miestneho lesoparku Brezina. Cesta bola dlhá a namáhavá, predsa len šlapať do kopca skoro ráno je náročné. Už v polovici cesty nám začalo škŕkať v bruškách. Konečne sme vyšli posledný kopec a šup ho zjesť desiatu, museli sme sa posilniť, veď nás čakali hry a zábava. Po posilnení nás čakali preliezky, hojdačky, šmýkačky i futbal. Ale aký by to bol Deň Zeme, keby sme sa neporozprávali o ochrane životného prostredia a trošku aj nezopakovali vedomosti z Prvouky ? Zahrali sme sa na pátračov, hľadali sme živé, neživé prírodniny i niečo, čo do prírody nepatrí. Prenášali sme ranených cez cestu, spoznávali sme stromy hmatom, hľadali prírodniny a vytvárali z nich obrázky, spievali sme pesničky o prírode, aby sme odplašili divé svinky, lámali si hlavičky nad hádankami, plietli sa nám jazýčky pri jazykolamoch. Krátko pred obedom sme sa vybrali naspäť do školy, predsa len čakal nás chutný obed.
Veľmi sme sa boli spokojní, veď deň to bol naozaj úžasný. Tešíme sa opäť o rok.

FOTOGALÉRIA >>>

text&foto: Mgr. Sobková, Mgr. Gajdúšková

Deň vody

Svetový deň vody si pripomíname 22. marca.
Aj žiaci 1. ročníka si v tento deň pripomenuli význam a dôležitosť vody, a preto prišli v modrom oblečení.  Hneď pri príchode do školy sa zapojili do aktivity : „ Pijem zdravú vodu, nápoj z vodovodu“, kde ich úlohou bolo vypiť pohár čistej vody. Pani učiteľky pre žiakov pripravili tematický deň -  so žiakmi diskutovali o význame vody pre človeka, čítali príbeh o vodníkovi Čľupkovi, na matematike riešili zábavné príklady s Kvapkou a Kvapkom, vyfarbovali dažďové kvapky na znak toho, že aj oni si vážia vodu a vedia prečo je pre nás dôležitá, vyrábali čelenky i súťažili v pití vody cez slamku.
Fotografie z tohto výnimočného dňa si môžete pozrieť na stránkach našej školy.

FOTOGALÉRIA >>>

text&foto: pani učiteľky I. stupeň

Divadelné predstavenie
FOTOGALÉRIA >>>

foto: Mgr. Dúcky

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
FOTOGALÉRIA  >>>

NOC S ANDERSENOM

FOTOGALÉRIA >>>

VIDEOREPORTÁŽ Z ROZPRÁVKOVEJ NOCI  >>>
Hviezdoslavov Kubín
V obvodnom kole súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín,
ktorá sa konala 11.3. 2016,
našu školu úspešne reprezentovali dve žiačky.
V II. kategórii - próze,  získala 3. miesto Emka Čudaiová z 5.B.
V III. kategórii - poézii, získala 2. miesto Anička Vancová z 9. A.
Obidve s postupom do vyššieho kola.
                                                                                                           Blahoželáme!

text&foto: Mgr. Bošanská

Písmenková víla
Dňa 16. 3. 2016 sa už po 9. krát uskutočnilo slávnostné ocenenie víťazov výtvarnej súťaže pre materské školy so sídlom v Trenčíne, ktoré bolo spojené s vernisážou.
Zapojilo sa 8 MŠ a súťažilo skoro 60 výtvarných dielok.
Tento rok prevzal záštitu nad súťažou známy trenčiansky architekt a
nesmierne výtvarne nadaný umelec - pán Ing. architekt Július Bruna.

Ocenení boli škôlkari:

Simonka Talčíková  - MŠ Považská Nina Tatíková - MŠ Švermova
Paulína Rutová - MŠ Legionárska Alica Izabela Bilická - MŠ Stromová
Paulína Gavendová - MŠ 28. Októbra Romana Milčíková - MŠ Šmidkeho
Alexandra Paulínyová - MŠ 28. Októbra Veronika Koreňová - MŠ Šafárikova
Linda Zimenová - MŠ Halašu Patrik Beňadik - MŠ Šafárikova
FOTOGALÉRIA >>>
Špeciálnu cenu, ktorú udelil náš hosť - pán Bruna malému výtvarníkovi, ktorého prácu hodnotil ako výnimočnú, tento rok získala Alica Izabela Bilická.

text: Mgr. T.Vancová, foto: Mgr. Z. Ivanovičová

Návšteva predškolákov
Dňa 8. 3. navštívili deti z MŠ na Soblahovskej ulici naše prvácke triedy 1.A a 1.C.
Na úvod ich žiaci z 1.A triedy privítali tančekom. Pre deti z MŠ si naše deti spolu s pani učiteľkami pripravili množstvo zaujímavých úloh, ktoré hravo zvládli. Dostali možnosť zapojiť sa do vyučovacieho procesu, vyskúšať si, aké je to byť "prvákom" v škole.
Naši prváčikovia im nadšene a s hravosťou pomáhali, usmerňovali ich pri riešení rôznych zaujímavých činností. Predškoláci sa nedali zahanbiť a predviedli svoje vedomosti, či znalosti z oblastí písania a počítania. Na záver nás odmenili nádhernou básničkou a so slovami, že sa už tešia do školy.
FOTOGALÉRIA >>>

text&foto: Mgr. Sobková