Koncert  - Sláčikové kvarteto Opery SND
FOTOGALÉRIA >>>
Na našu školu zavítali umelci
"Sláčikového kvarteta Opery SND":

Milan Adamec -
vedúci skupiny druhých huslí,
Júlia
Bolebruchová - druhý vedúci viol,
Jan Pospíšil - prvý koncertný majster skupiny violončiel,
Arpád Patkoló - koncertný majster, 1. husle.

Ďakujeme za krásny zážitok!
 

Hodiny anglického jazyka netradične
10. a 16.9. navštívili našu školu sestry Bethany a Melody Berrethove z Texasu.
Naši žiaci mali možnosť na hodinách Anglického jazyka vidieť fotoprezentáciu o ich rodine, meste i záujmoch, ktoré majú. Mohli sa tiež pýtať otázky a mať tak možnosť konverzovať.
Pre druhákov si pripravili príbeh O losovi, ktorý chcel zjesť mafin.
Deti mali možnosť ochutnať chutné čučoriedkové mafiny a vyrobili si bábky z ponožiek.
FOTOGALÉRIA  >>>
Medzinárodný deň gramotnosti
Medzinárodný deň gramotnosti
si celý svet pripomína 8. septembra.

          Aj v triedach 2. - 4. ročníka sa na našej škole uskutočnili v tento deň mimoriadne aktivity.
                 


FOTOGALÉRIA >>>

texf&foto: Mgr. Koprivňanská

Začiatok nového školského roku 2015/16 - 2.9. 2015
Nový školský rok už tradične začal hymnou SR a príhovorom pána riaditeľa Mgr. Ivana Pavlíka.
Potom nasledovalo privítanie našich prváčikov. Najprv ich privítal pán riaditeľ Mgr. Ivan Pavlík spolu s pani zástupkyňou Mgr. Bohdanou Mojžišovou. Neskôr ich prišli navštíviť a potešiť malým darčekom aj naši deviataci.
Všetkým našim žiakom želáme veľa úspechov v novom školskom roku!
FOTOGALÉRIA  >>>