Šk. rok: 2018/19

3.B

 
  Fotografie:    
 

šk. rok 2017/18

 
 

   
  2.B  
       

Triedna učiteľka  I. st.:

 

                                        

 

Mgr. Marcela Jančová


2
. B
 

 

Mgr. Miroslava Koprivňanská

1. B