Dokumenty:  
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR  9.
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE PLYNU
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR  9.
Rámcová dohoda
"Dodávka mrazenej zeleniny, výrobkov a rybieho filé"
Rámcová dohoda
"Dodávka ovocia a zeleniny"
Rámcová dohoda
"Dodávka trvanlivých potravín"

Rámcová dohoda
"Dodávka mliečnych výrobkov"

ZMLUVA O DODÁVKE DIDAKTICKÝCH PROSTRIEDKOV

ZMLUVA O DAROVANÍ OVOCIA

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR  8.

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR  7.

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR  6.

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR  5.
Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP - dodatok č.2
Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP - dodatok č.1

ZMLUVA O DODÁVKACH VODY -príloha č.2

ZMLUVA O DODÁVKACH VODY

ZMLUVA O DODÁVKACH VODY - PRÍLOHA

ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR 4.

ZMLUVA - Dodávky plynu

DODATOK K RÁMCOVEJ POISTNEJ ZMLUVE

ZMLUVA O POISTENÍ MAJETKU
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ODBERU ELEKTROODPADU
ZMLUVA O ÚČASTI NA PROJEKTE A ZAPOŽIČANÍ DID. TECHNIKY
ZMLUVA - VÝMENA OKENNÝCH A DVERNÝCH OTVOROV
ZMLUVA NUCEM, č. 313/2014
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR 3.
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR 2.
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR 1.
ZMLUVA NUCEM

ZMLUVA SE

ZMLUVA SPP

    

ZMLUVA _ NÚCEM

ZMLUVA - Výmena okenných otvorov