Technické olympiáda - krajské kolo
V krajskom kole Technickej olympiády
našu školu reprezentoval Michal Kišš,
ktorý bol úspešný riešiteľ a umiestnil sa
na peknom 5. mieste.
Gratulujeme.

FOTOGALÉRIA >>
Vesmír očami detí
V piatok 24. 2. sa traja naši žiaci zúčastnili na odovzdávaní cien aktuálneho ročníka tradičnej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, ktoré sa konalo v ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne.
Ocenené boli práce Adama Tilandyho, 1.A a Jakuba Medveďa, 5.B.
Práca Dominiky Henekovej, 1.A postúpila do celoslovenského kola.
Druhá práca Jakuba Medveďa, ktorú ZUŠ postúpila do celoslovenského kola dokonca z 1. miesta.
Všetkým oceneným žiakom blahoželáme!


FOTOGALÉRIA >>> 

text&foto: Mgr. M.Čudaiová

TECHNICKÁ SÚŤAŽ - krajské kolo,
Dňa 21. 2. 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili  na TECHNICKEJ SÚŤAŽI,
kde v kategórii  Ručné obrábanie kovov, ktorej sa zúčastnilo 45 žiakov, získali pekné umiestnenie:
Matúš Žuffa, 9.A - 3.miesto
Slavomír Keleši, 9.B -  5.- 6.miesto
Matúš Koža, 9.B - 19.miesto
V kategórii Robotika, kde súťažilo 38 žiakov, nás pekne reprezentovali žiaci:
Erik Kučák, 9.A -18.miesto
Matej Mráz, 9.A - 20.miesto
Šimon Jasečko, 8.B - 21.miesto
FOTOGALÉRIA >>>
Pasovanie prvákov
Vo štvrtok 16. februára 2017 mali naši prváci naozaj rozprávkové dopoludnie.
Zavítal totiž medzi nich sám kráľ Mudroslav. A aký bol dôvod jeho návštevy?
Prišiel, aby našich najmenšíh žiačikov pasoval za prvákov,
lebo svojou polročnou prácou v škole dokázali, že si to zaslúžia.
FOTOGALÉRIA >>>

Text : M.Čudaiová&Foto: Z.Grežďová

Zimné radovánky - 2. ročník
V mesiaci január a február žiaci 2.B a 2.C absolvovali základy korčuľovania. Pozrite, ako sa im darilo.
Okrem korčuľovania využili napadnutý sneh v okolí školy aj na iné zimné radovánky.
FOTOGALÉRIA >>>

text: Mgr. Ripková, foto: p. Malíková, Mgr. Gajdúšková

Hviezdoslavov Kubín
V utorok 14. 2. 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, kde si svoje recitačné schopnosti merali žiaci 2. - 4. ročníka.
Porota vyberala spomedzi 26 účastníkov. Z oboch súťažných kategórií (poézia a próza) ocenila nasledujúcich žiakov:
Poézia Próza
1.miesto Natália Kondrlová 2.A 1.miesto Samuel Kišš 4.A
2.miesto Alžbeta Brokešová 3.B 2.miesto Michal Murín 2.B
3.miesto Melissa Holá 3.C 3.miesto neudelené  
Šimon Ondruš 3.B  
FOTOGALÉRIA >>>

text : M. Čudaiová&foto : Z. Ivanovičová

Pytagoriáda - I. stupeň
 Pri vyhodnotení polročnej práce sme ocenili žiakov, ktorým sa darilo v úspešnom riešení matematickej súťaže Pytagoriády. V školskom kole boli úspešní títo žiaci:
3. ročník 4. ročník
1.miesto Šimon Ondruš 3.B 1.miesto Igor Vargovič 4.B
2.miesto Alica Koreňová 3.B 2.miesto Sára Žilinčanová 4.B
3.miesto Samuel Koreň 3.C 3.miesto Daniel Struhár 4.B
Ema Tilandy 3.A Martin Šifra 4.B
FOTOGALÉRIA >>>

text : M. Koprivňanská&foto :M. Čudaiová

Lyžiarsky kurz
Žiaci 7.A a 7.B sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu, kde sa niektorí naučili lyžovať a niektorí zdokonalili svoje lyžiarske umenie. A to všetko v krásnom prostredí a v spoločnosti svojich priateľov.
 
FOTOGALÉRIA >>

foto: Mgr. Coboriová, žiaci