Technická olympiáda - okresné kolo
Žiaci našej školy sa už tradične zúčastnili na okresnom kole Technickej olympiády.
Okrem svojich technických vedomostí museli predviesť aj manuálnu zručnosť.
O tom, že sa im darilo celkom dobre svedčia aj ich výsledky:
Michal Kišš, 7.B - 1.miesto, kat. B  - postup do krajského kola,
Slavomír Keleši, Ondrej Bublavý, 9.B - 2.miesto, kat. A.
Diplomy im odovzdal riaditeľ našej školy - Mgr. Ivan Pavlík.
FOTOGALÉRIA >>>

text&foto: Ing. Kyselicová

Mikuláš v našej škole
Aj v tomto školskom roku nás navštívil Mikuláš a urobil všetkým našim žiakom veľkú radosť.
Pozrite si fotografie.

FOTOGALÉRIA >>>

foto: Eliška, 9.A

Čaro Vianoc pod hradom
FOTOGALÉRIA >>>

V sobotu 10.12. 2016 vystúpili naši žiaci na Mierovom námestí na podujatí Čaro Vianoc pod hradom, kde zahrali vianočné piesne na flautách a zatancovali zimný tanček. Deti boli fantastické, jedinečné a úžasné.  Srdečne Ď A K U J E M E všetkým zúčastneným žiakom a rodičom za spoluprácu. Pozrite si našu fotogalériu a video na FACEBOOKU.

text&foto: Mgr. Gajdúšková

Pytagoriáda - školské kolo
V dňoch 7. a 8. 12. si mali možnosť žiaci našej školy zmerať úroveň svojich vedomostí
v Pytagoriáde - obľúbenej matematickej súťaži.

text&foto: Mgr. Novosadová

Geografická olympiáda - školské kolo
Dňa 9. 12. sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Geografickej olympiády, ktoré pripravili pani učiteľky Kiššová a Novosadová.

text&foto: Mgr. Novosadová

Mikuláš CUP

6.12. sa žiaci 2.A, 2.B triedy vybrali osláviť Mikuláša do športovej haly, kde povzbudzovali žiakov našej školy vo futbalovom turnaji Mikuláš Cup. Pani učiteľky žiakov pomaľovali, žiaci si pripravili mávatka, vlajky,  transparenty a s pokrikom: „Prišli sme vyhrať, tak rátajte s tým, že víťazmi bude „Bezručkin tím“ dodávali silu našim futbalistom. Navštívil nás aj Mikuláš, ktorý nás odmenil sladkými odmenami. Veľkým zážitkom bola pre nás autogramiáda  futbalistov AS Trenčín. Bez hlasu, s úsmevom na tvári sme odchádzali zo športovej haly. Tešíme sa opäť o rok. Pozrite si našu fotogalériu.

FOTOGALÉRIA >>>

text&foto: Mgr. Gajdúšková