Cesta slovenskou históriou
Žiaci I. a II. stupňa si mohli vo veľmi zaujímavom programe pozrieť,
ako to vyzeralo v  rôznych historických obdobiach na Slovensku.
FOTOGALÉRIA >>>
Športové úspechy
FOTOGALÉRIA >>>
V okresnom kole nás výborne reprezentovali žiačky II. stupňa,
Z. Demitrová a E. Čudaiová 6.B, E. Lečková 8.B, E. Šujanová 7. A, ktoré získali 2. miesto v štafete 4x60m
a Agátka Cellerová, ktorá získala 3. miesto v behu na 60m.
Taktiež chlapci z I. stupňa, ktorí získali 8. 6. na ZŠ Hodžova krásne
2. miesto vo florbalovom turnaji o "Putovný pohár primátora mesta Trenčína"

foto: Mgr. Coboriová

Exkurzia v Žiline

V utorok 6.júna sa žiaci prvého, tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili divadelného predstavenia Peter Pan v Bábkovom divadle Žilina. Skvelý výkon bábkohercov len umocnil kultúrny zážitok z tohto rozprávkového príbehu.     

FOTOGALÉRIA >>>

 foto : Z. Ivanovičová & text : M.Čudaiová    

Výsledky celoplošného testovania žiakov 9. ročníka  (MONITOR 9 - 2017)

ZŠ BEZRUČOVA 66, Trenčín

MATEMATIKA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Priemerný počet
získaných bodov
Úspešnosť v % Priemerný počet
získaných bodov
Úspešnosť v %
14,6 b 73,2 % 18,8 b 75,2 %
Úspešnosť žiakov v rámci Slovenska
11,3 b 56,4 % 15,3 b 61,2 %
MDD - 1.6. 2017
Tohtoročný MDD sa konal na školskom dvore v duchu športových aktivít,
deti si zasúťažili v rôznych disciplínach, ako napríklad vo vybíjanej, hode na kôš,
prekonávali kondičnú dráhu a súťažili o kráľa strelcov.
Mohli si vyskúšať virtuálnu realitu a zasúťažiť v bojovom umení Sumo.
O tom, ako sme to všetko prežívali svedčí aj naša fotogaléria.
FOTOGALÉRIA >>>
Úspešní žiaci umiestnení v školskom roku 2016/17:
Šimon Ondruš 3. B Pytagoriáda 2. miesto, okresné kolo
Igor Vargovič 4. B Pytagoriáda 1. - 2. miesto, okresné kolo
Emka Čudaiová 6. B Pytagoriáda 3. miesto, okresné kolo
Matematická olympiáda 1. - 3. miesto, okresné kolo
Emma Litvová 9. A Olympiáda v nemeckom jazyku 2. miesto, okresné kolo
Maximiliána Muchová 9. A Olympiáda v nemeckom jazyku 3. miesto, celoslovenské kolo
Samuel Varga 9. A Geografická olympiáda 3. miesto, okresné kolo
Ondrej Bublavý 9. B Geografická olympiáda 2. miesto, okresné kolo
    Fyzikálna olympiáda 2. miesto, okresné kolo
Matúš Žuffa 9. A Technická súťaž - ručné obrábanie kovov 3. miesto, krajské kolo

Gratulujeme aj ďalším žiakom, ktorí sa zapojili do súťaží:

Dominika Heneková 1. A Vesmír očami detí postup do celoslovenského kola
Adam Tilandy 1. A Vesmír očami detí ocenená práca
Jakub Medveď 5. B Vesmír očami detí ocenená práca
Jonáš Sládek 5. A Hviezdoslavov Kubín 3. miesto, obvodné kolo
Michal Kišš 7.B Technická olympiáda 5. miesto, krajské kolo - úspešný riešiteľ
Laura Šuleková 7.B Hviezdoslavov Kubín 2. miesto, obvodné kolo
Alex Kollárik 8. A Olympiáda v anglickom jazyku 8. miesto, krajské kolo
Slavomír Keleši 9.B Technická súťaž - ručné obrábanie kovov 5. - 6. miesto, krajské kolo