MÁJ 2017
Exkurzia - 7.ročník
FOTOGALÉRIA  >>>
Žiaci 7. A  a 7.B sa 24. mája 2017 spolu s pani učiteľkami: Šmatlákovou, Kyselicovou a Pavlíkovou
zúčastnili na exkurzii. V Martine navštívili expozíciu Národného cintorína,
kde je pochovaných okolo 400 významných osobností slovenského života.
Potom sa presunuli do múzea Oravskej dediny, ktorý sa nachádza v krásnej prírode pod Západnými Tatrami
v oblasti horstva Roháčov.
O tom čo všetko sme zažili, vám napovie aj naša fotogaléria.

foto: Mgr. Pavlíková, Mgr. Kyselicová

Besiedka - Deň matiek
FOTOGALÉRIA >>>

foto: Mgr. Gajdúšková

Exkurzia Dolný Kubín
Oravský región - konkrétne miesta Dolný Kubín, Jasenová a Leštiny boli cieľom
našej literárnej exkurzie pre 6.ročník dňa 18.5.
Žiaci sa bližšie oboznámili so životom a tvorbou našich spisovateľov
prostredníctvom návštevy Múzea P.O. Hviezdoslava,
či pamätného domu Martina Kukučína v ich rodiskách.
Očaril nás i krásny drevený artikulárny kostol v Leštinách, národná kultúrna pamiatka,
lokalita Svetového dedičstva UNESCO.
Z exkurzie si žiaci odniesli nielen mnoho nových poznatkov, ale i pekných zážitkov.
FOTOGALÉRIA >>

text&foto: Mgr. B. Petrechová

Účelové cvičenie
Dňa 19.5.2017 sa žiaci zúčastnili letného Účelového cvičenia v prírode.
Žiaci 5. a 6. ročníka zdolali kyslíkovú dráhu a z vyhliadky si pozreli panorámu Trenčína.
Žiaci 7. až 9. ročníka si pozreli vyhliadku nad Soblahovom a potom sa presunuli na Kubranskú Kyselku.
FOTOGALÉRIA >>>
Úspešní žiaci umiestnení v školskom roku 2016/17:
Šimon Ondruš 3. B Pytagoriáda 2. miesto, okresné kolo
Igor Vargovič 4. B Pytagoriáda 1. - 2. miesto, okresné kolo
Emka Čudaiová 6. B Pytagoriáda 3. miesto, okresné kolo
Matematická olympiáda 1. - 3. miesto, okresné kolo
Emma Litvová 9. A Olympiáda v nemeckom jazyku 2. miesto, okresné kolo
Maximiliána Muchová 9. A Olympiáda v nemeckom jazyku 3. miesto, celoslovenské kolo
Samuel Varga 9. A Geografická olympiáda 3. miesto, okresné kolo
Ondrej Bublavý 9. B Geografická olympiáda 2. miesto, okresné kolo
    Fyzikálna olympiáda 2. miesto, okresné kolo
Matúš Žuffa 9. A Technická súťaž - ručné obrábanie kovov 3. miesto, krajské kolo

Gratulujeme aj ďalším žiakom, ktorí sa zapojili do súťaží:

Dominika Heneková 1. A Vesmír očami detí postup do celoslovenského kola
Adam Tilandy 1. A Vesmír očami detí ocenená práca
Jakub Medveď 5. B Vesmír očami detí ocenená práca
Jonáš Sládek 5. A Hviezdoslavov Kubín 3. miesto, obvodné kolo
Michal Kišš 7.B Technická olympiáda 5. miesto, krajské kolo - úspešný riešiteľ
Laura Šuleková 7.B Hviezdoslavov Kubín 2. miesto, obvodné kolo
Alex Kollárik 8. A Olympiáda v anglickom jazyku 8. miesto, krajské kolo
Slavomír Keleši 9.B Technická súťaž - ručné obrábanie kovov 5. - 6. miesto, krajské kolo