Október 2016
Exkurzia druháci

Posledný októbrový týždeň sa žiaci druhých ročníkov  vybrali na exkurziu
a spoznávali okolie mesta Myjava.
Žiaci navštívili Čachtický hrad, spoznali históriu hradu
a dozvedeli sa „pikošky“ o Čachtickej pani – krvavej grófke Bathory. 
Neskôr sme sa presunuli na Gazdovský dvor v Turej Lúke,
kde nás privítali gazdiné a pútavým výkladom nám priblížili
tradičné formy myjavského kopaničiarskeho života.
Žiaci videli domáce zvieratá, mali možnosť ochutnať tradičný slivkový lekvár
a zakúpiť si malé suveníry. Plní zážitkov  sme nasadli do autobusu
a nechali sme sa unášať krásou okolia. Bol to krásny deň.   Pozrite si našu fotogalériu.

FOTOGALÉRIA >>>
Exkurzia tretiaci
FOTOGALÉRIA >>>
Tematický deň v škole

Posledný deň pred jesennými prázdninami sme si so žiakmi urobili
tematicky zameraný deň pod názvom Halloween.
V našich triedach sa neučili žiaci, ale duchovia, čarodejnice, netopiere,
kostry a iné strašidielka. Bol to strašidelno-zábavný deň.
Žiaci sa dozvedeli zopár informácií o Halloweene, pripomenuli si význam nasledujúcich sviatkov, počítali príklady s duchom Casperom,
riešili slovné úlohy s čarodejnicami z Ježibábelova, 
vymýšľali strašidelné príbehy, súťažili, spievali i tancovali. Pozrite si našu fotogalériu.

FOTOGALÉRIA >>>

tex&foto: Mgr. L. Gajdúšková

Deň mlieka


V utorok 25.10. 2016 sme pre žiakov druhých ročníkov pripravili Deň mlieka. Žiaci prišli oblečení v bielych tričkách. Hneď v úvode nás privítala kravička Elička, ktorá nám porozprávala o kravičkách, o výrobe  mlieka a mliečnych výrobkoch.  Deti si zasúťažili v mliečnom kvíze, tancovali a spievali. Potom nás čakali spoločné raňajky – vianočka s masielkom a kakavko. Zasúťažili sme si v pití kakavka slamkou na čas. Na matematike a slovenskom jazyku žiaci vypracovali  zábavné pracovné listy. Po vyčerpávajúcej práci sme dočerpali energiu mliečnou desiatou.  Žiaci ochutnávali rôzne druhy syrov a pochutili si na vajíčkovej, bryndzovej a syrovej pomazánke.
Bol to výborný mliečny deň.

FOTOGALÉRIA >>>

Mgr. L. Gajdúšková &Mgr. R. Oravcová

Medzinárodný deň školských knižníc


V pondelok 24.10.2016 si naši druháčikovia pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc a navštívili Verejnú knižnicu Michala Rešetku. Pani knihovníčky pripravili pre deti pútavé rozprávanie o vzniku knihy, prečítali im rozprávku a zahrali sa hru Človeče nehnevaj sa , kde odpovedali na otázky týkajúce sa knižnice. Bola to veľká zábava. Nakoniec nás čakali tvorivé dielničky a vyrábanie tekvičiek.
Bol to super deň. Pozrite sa
J

FOTOGALÉRIA  >>>
Jeseň na školskom dvore
FOTOGALÉRIA  >>> Takto veselo nám bolo pri práci na školskom dvore počas hodín Techniky a Svetu práce.
Exkurzia Piešťany
FOTOGALÉRIA  >>>
Pani učiteľky Kiššová a Novosadová pripravili pre žiakov 6. ročníka pútavú exkurziu do Balneologického múzea v Piešťanoch.Okrem histórie kúpeľníctva žiakov najviac zaujalo množstvo vykopávok z regiónu, najmä mláďa mamuta a Moravianska Venuša , ktorú si mnohí zakúpili ako suvenír. Vedomosti si všetci rozšírili aj o živote M.R. Štefánika.

text&foto: Mgr. L.Kiššová

2.B - Deň otvorených dverí - TSK
Žiaci 2. B triedy sa zúčastnili DOD, ktorý organizoval Trenčiansky samosprávny kraj.
Pre žiakov bola pripravená  environmentálna prednáška o ochrane životného prostredia.
Žiaci hravou formou spoznávali prírodu, naučili sa pieseň o lese, mali možnosť ochutnať zdravý ovocný nápoj, poskytnúť prvú pomoc a zopakovali si ako sa správne čistia zúbky.  
Odchádzali sme múdrejší, plní dojmov a s malým prekvapením v rukách.
Pozrite si našu fotogalériu.
FOTOGALÉRIA  >>>

text&foto: Mgr. Gajdúšková