štvrtý rad:
(zľava)
Mgr. M. Vlnka, Bc. Marcela Sollárová - odborná referentka, Mgr. M. Čudaiová, Mgr. B. Petrechová, Mgr. K. Coboriová, Mgr. E. Novosadová,  Mgr. T. Vancová, Mgr. P. Dúcky,
tretí rad:
(zľava)
L. Vycudilová,  Ing. Zuzana Virguš - ekonómka, Mgr. M. Martinisková, Mgr. M. Pipitová, Mgr. M. Moťovská, Mgr. J. Kyselicová
druhý rad:
(zľava)
Mgr. M. Jančová, Bc. Z. Grežďová, Mgr. L. Gajdúšková,  Mgr. I. Harušťáková, Mgr. M. Vaculková, Mgr. A. Kollerová, PaedDr. O. Šmatláková, Mgr. M. Pomajbová, Mgr. Z. Ivanovičová
prvý rad:
(zľava)
Mgr. Ž. Pavlíková, Mgr. L. Kiššová, Mgr. R. Oravcová, Mgr. H. Kišková, Mgr. A. Gemerová - zástupkyňa riaditeľa, Mgr. I. Pavlík - riaditeľ školy, Mgr. B. Mojžišová- zástupkyňa riaditeľa,  Mgr. K. Lubjaková
neprítomní pedagog. zamestnanci:  Mgr. P. Ripková,  Mgr. M. Koprivňanská, Mgr. M. Králová -MD, Mgr. D. Žákechová-Muchová- MD, Mgr. V. Rychtárechová - MD, Mgr. V. Chochlíková - MD,  Mgr. A. Pišková, Mgr. E. Žemberová, Mgr. L. Šedivá, Mgr. K. Jordánová - MD