www.giftsofnatureerasmus.com
Oficiálna stránka
LOGO

Pre celú dĺžku trvania projektu vyhralo spomedzi všetkých zúčastnených škôl logo z dielne našich ôsmačiek!
Autorky víťazného loga sú:
Emma Kraus z 8.B, Daša Čechovská z 8.B, Katarína Kaščáková z 8.B, Zara Demitrová z 8.B,
Vanda Podoláková z 8.A a Lucia Mrázová z 8.A.

Ďakujeme dievčatá a gratulujeme!

text: Ing. S. Vavríková

Čo je ERASMUS +

Erasmus+ poskytuje príležitosti na vytvorenie partnerstiev medzi školami a inštitúciami v celej Európe s cieľom zlepšiť úroveň a kvalitu výučby a učenia. "Strategické partnerstvá" umožňujú partnerom spolupracovať na otázkach spoločného záujmu po dobu 2 až 3 rokov a zaviesť inovatívne postupy a/alebo sa zapojiť do novej formy spolupráce s partnermi z rôznych sektorov.


Projekt – DARY PRÍRODY
Cieľom projektu je rozvíjať uvedomenie o prínosoch prírodných zdrojov v každodennom živote.
Hlavnými cieľmi je uvedomiť si, že nielen my sme povinní zachovať prírodu pre budúce generácie, ale aj to, že môžeme využívať prírodu okolo nás na to, aby sme zlepšili život v mnohých oblastiach (potraviny, kozmetika, zdravie) a aby sme mohli dokonca vytvárať produkty založené na prírode, ktoré môžu byť zdrojom príjmu. Našim cieľom je, aby naši študenti pochopili, že príroda to nie je len čistá voda a vzduch, ale každá rastlina, každý strom, každá kvetina alebo bylinka, ktorú vidia okolo seba a že všetky sú cenné a môžu byť použité rôznymi spôsobmi. Prostredníctvom práce na projekte študenti rozvíjajú svoju kreativitu napríklad pri navrhovaní krabičiek na balenie produktov a pri tvorbe marketingovej stratégie pre niektoré produkty. Budú navrhovať, tvoriť a pokúšať sa predávať svoje vlastné výrobky, ktoré im pomôžu rozvíjať dôležité kompetencie potrebné pre ich budúci život. Budú skúmať svoje tradičné kultúry a vymieňať si materiály, ktoré sú výsledkom práce, ktorá im pomôže lepšie spoznať a oceniť ostatné kultúry.

Každý mesiac budú žiaci pracovať na rôznych aktivitách k danému projektu. Za sebou máme už niekoľko aktivít; videá a fotky si môžete pozrieť:
TU >>

V Septembri sme absolvovali aktivitu s názvom – Hi, Partners! - tu žiačky ôsmeho ročníka (Podoláková, Mrázová, Kraus, Čechovská, Kaščáková, Demitrová) krásne spracovali prezentácie s názvom – naša krajina, naše mesto, naša škola – ich nádherné videá si môžete pozrieť na oficiálnej stránke nášho projektu:-)
V Októbri nás čakala aktivita s názvom – Project Identity – úlohou bolo navrhnúť, nakresliť a odprezentovať logo a slogan pre náš projekt, naša práca mala obrovský úspech, naše dievčatá vyhrali a ich logo bude všadeprítomné na našom projekte – gratulujeme!!!! (Kraus, Čechovská, Kaščáková, Demitrová). Výherný slogan patrí našim partnerom z Chorvátska.

V Novembri sme pracovali na aktivite s názvom – As Good As Fresh – cieľom bolo odprezentovať videá sušnia, zavárania, konzervovania ovocia a zeleniny na zimné obdobie, recepty našich mám, úžasné videá si môžete pozrieť oficiálnej stránke nášho projektu:-)

V Decembri nás čakali sviatky a aktivita spojená so sviatkami – Beauty of the Nature – úlohou bolo ozdobiť vianočný stromček pomocou darov prírody (šišky, sušené ovocie, jabĺčka, hrušky, popkornové reťaze).

text: Mgr. I. Pomajbová

Pracovné stretnutie v chorvátskom meste Vinkovci

V dňoch 5.- 9.11. 2018 sa v chorvátskom meste Vinkovci, vo východnej Slavónii, konalo prvé stretnutie zástupcov piatich škôl zúčastnených v Projekte Dary prírody /The Gifts of Nature. Hosťujúca škola - Základná škola Ivana Mažuraniča nám pripravila program, v ktorom nás oboznámila so školou, jej vyučujúcimi a žiakmi. Škola existuje už šesťdesiat rokov a pred šiestimi rokmi sa presťahovala do nových moderných priestorov. Navštevuje ju okolo 400 žiakov  prvého a druhého stupňa. Počas troch pracovných dní sa zástupcova škôl dohodli na termínoch stretnutí počas nasledujúcich dvoch rokov trvania Projektu, ako aj  na prvých zaujímavých aktivitách a úlohách, ktoré pre žiakov z Projektu vyplývajú. Tajným hlasovaním sme vybrali  logo Projektu a sme veľmi hrdí, že vyhralo logo, ktoré navrhli žiačky našej Základnej školy! Gratulujeme!

Víťazným sloganom Projektu sa stal slogan žiakov z hosťujúcej školy
All for Nature - Nature for All / Všetko pre prírodu - príroda pre všetkých.
Ďalšie stretnutie, tento krát už aj za účasti žiakov zúčastnených škôl bude v marci 2019 v Rumunsku.

FOTOGALÉRIA >>>

text&foto: Ing. S. Vavríková

ERAZMUS+
Naša škola opäť nadviazala tradíciu výmenných partnerstiev škôl z iných krajín,
takže v nasledujúcich dvoch rokoch 2018 - 2020 žiaci našej školy budú mať možnosť
komunikovať v angličtine nielen doma, ale aj v zahraničí, ako osobne tak i písomne,
spoznať iné krajiny, ich zvyky, kultúru.
Náš projekt DARY PRÍRODY - je zameraný na všetko, čo nám príroda poskytuje,
ako to môžeme využiť, no i na nutnosť jej ochrany.
Tešíme sa na spoluprácu so Španielskom (www.sanviator.com),
Chorvátskom (www.os-imazuranica-vk.skole.hr),
Rumunskom (www.scoalasfdumitru.ro)
a Tureckom (
www.finalokullari.com.tr).
O našich aktivitách na projekte Vás budeme informovať v školskom časopise, na stránke školy, ako aj na stránke vytvorenej k nášmu projektu.

informácie: Mgr. I. Pomajbová