Rozlúčka s deviatakmi
FOTOGALÉRIA >>>
Dňa 26. júna sme sa už tradične rozlúčili s našimi deviatakmi. Rozlúčka bola plná zábavy, dobrej nálady a emócií. Žiaci si pripravili pekný program, ktorým potešili mladších žiakov aj vyučujúcich. Želáme im veľa úspechov!
MDD - Šestka deťom
FOTOGALÉRIA

FOTO Vrátny

BEH SOBLAHOVA
FOTOGALÉRIA >>> viac športu >>>
Dňa 5.6. 2018 sa konal 46. ročník bežeckej súťaže pod názvom - Beh Soblahova.
Medailové umiestnenie vybojovali Sára Žilinčanová, 7.B - v behu na 500 metrov / 2. miesto  a
Ella Šujanová, 8.A v behu na 800 metrov / 2. miesto.
Bodové umiestnenie dosiahli aj ostatní žiaci:
Kiara Kendralová, 3.A - 4. miesto,  Marek Jurák, 3.A - 5.miesto,
Saša Pilková, 6.A - 4. miesto,  Martin Varhaník, 6.A - 5. miesto,
Sebastián Mrva, 9.B - 6. miesto.
                                                                                                                                      Blahoželáme! 

text&foto: Mgr. K. Coboriová

Po stopách básnika P. O. Hviezdoslava
FOTOGALÉRIA >>>
V stredu 30. 5. 2018 žiaci 6. ročníka vycestovali do oravského regiónu s cieľom bližšie spoznať pôsobiská našich významných spisovateľov P. O. Hviezdoslava a M. Kukučína. Naša cesta viedla najskôr do Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, kde nás už čakala pani sprievodkyňa, ktorá nám porozprávala zaujímavosti zo života básnika. Žiaci si mali možnosť obzrieť maketu rodného domu P. O. Hviezdoslava, rodokmeň, fotografie a portréty Hviezdoslavovej rodiny, originálne zápisky a diela, nábytok, ktorý slúžil básnikovi a jeho manželke, a ďalšie zaujímavé exponáty. Ďalšou zastávkou bola blízka obec Jasenová, kde doteraz stojí rodný dom prozaika Martina Kukučína. Očaril nás i výnimočný drevený artikulárny kostol v Leštinách, národná kultúrna pamiatka, zapísaná v UNESCO. Exkurzia obohatila novými poznatkami aj zážitkami všetkých zúčastnených, ktorí sa v podvečerných hodinách spokojní a príjemne unavení vrátili domov.

Text a foto: Mgr. B. Petrechová

Bábkové divadlo Banská Bystrica
FOTOGALÉRIA >>>
V stredu 30. mája 2018 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili na divadelnom predstavení v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici. Príbeh inscenácie s názvom „Židovské rozprávky“ sa odohráva v poľskom meste Chelm, ktoré disponuje žartovnými príbehmi o mudrlantských výmyselníkoch podobne ako slovenské Kocúrkovo. Cieľom predstavenia bolo sprostredkovať deťom informácie vyvažujúce rozdiely a bariéry medzi národmi. Žiaci sa tak oboznámili s novou kultúrou a všímali si podobnosti s kultúrou slovenskou. Našej pozornosti neuniklo ani využitie jedinečných dobových bábok. Neskôr sme sa presunuli do Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici, kde sme navštívili dve expozície – Bábkarský salón a Ľudové hudobné nástroje na Slovensku. Okrem odborného výkladu mali žiaci možnosť vyskúšať si vodenie bábok či hru na tradičných ľudových nástrojoch a zistili, že to nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad môže zdať.

text a foto: Mgr. M. Pánová