Dejepisná olympiáda - okresné kolo


Vo výnimočnom dátume 14. 2. sa uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovali:
 Sabina Balážová(9.A), Laura Stropková(9.B),
Adam Žuk (8.B) a Stanislav Kotrha(8.B).
Všetkým dejepisným nadšencom ďakujeme za reprezentáciu školy.
Stanislav Kotrha získal krásne 2. miesto a postupuje do krajského kola. Srdečne blahoželáme!


                                             text&foto: Mgr. M. Gregorová
Lyžiarsky výcvik - žiaci 7.A a 7.B

FOTOGALÉRIA >>>                                                                                      foto: Mgr. K. Coboriová

Olympiáda v anglickom jazyku


FOTOGALÉRIA >>>
V krajskom kole olympiády v anglickom jazyku sa zúčastnil žiak 7. A triedy K. Filimpocher,
ktorý vyhral 1.miesto a postupuje do celoslovenského kola.
Žiačka 8.A triedy Vanda Podoláková získala 2. miesto!       Gratulujeme!

text&foto: Ing. S. Vavríková

Hviezdoslavov Kubín, II. stupeň - školské kolo
Dňa 4.2. 2019 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže. Žiaci II. stupňa súťažili v umeleckom prednese poézie a prózy, najlepší z každej kategórie postupujú do obvodného kola.
FOTOGALÉRIA >>>
Hviezdoslavov Kubín, I. stupeň- školské kolo
FOTOGALÉRIA >>>
V utorok 6.2.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy
Hviezdoslavov Kubín, kde si svoje recitačné schopnosti merali žiaci 3. – 4. ročníka.
Porota vyberala spomedzi 19 účastníkov.
Z oboch súťažných kategórií /poézia, próza / ocenila nasledovných žiakov :

text: Mgr. M.Čudaiová, foto: Mgr. Z. Ivanovičová