POĎME SA ZOZNÁMIŤ
V ŠKD sa pod taktovkou pani vychovávateliek konalo súťažné popoludnie ,, Poďme sa zoznámiť“.
Deti sa dobre zabavili a zasúťažili si.
FOTOGALÉRIA >>>
Žiaci 9.A a 9.B už tradične privítali nových prváčikov a popriali im mnoho úspechov.
Spoločná fotka s pani učiteľkou Mgr. Ivanovičovou, s ktorou začínali svoje školské dni.