SEPTEMBER, OKTÓBER
Exkurzia - 8.A a 8.B
Žiaci 8.A a 8.B sa 24. októbra zúčastnili exkurzie v Kremnici. Navštívili banské múzeum - Štôlňu Andrej.
Za odborného výkladu si mohli prezrieť banskú štôlňu, kde sa dozvedeli, ako ťažilo zlato a striebro v minulosti aj dnes. Potom si v expozícii Mincovne v Kremnici prezreli stroje, na ktorých sa razili mince v minulosti a tiež sa mohli pozrieť, ako sa razia mince dnes.
FOTOGALÉRIA >>>
Zábavná hra s názvom HOP alebo TROP

Dňa 26.9.2019  deti v ŠKD opäť zažili veselé popoludnie.
Zábavná hra s názvom HOP alebo TROP, bola toho dôkazom. Šťastena sa priklonila na stranu pripravených.

Fotogaléria >>>

text&foto: Mgr. Z. Grežďová

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/20
2. septembra do našej školy zavítal aj primátor Mesta Trenčín, Mgr. Richard Rybníček,
ktorý prišiel privítať našich prváčikov.
Priniesol im krásne knižky, ktoré im budú pripomínať prvý školský deň.
FOTOGALÉRIA >>>