9.B

 

   
     
 

šk. rok: 2007/08

   
       
 

 

 

 

 

         

 

šk. rok: 2005/06

   
triedna učiteľka:

Mgr. Elena Kišková

   
 

   
       
foto žiaci: