Apríl 2009
 
30. apríla 2009
Zdravotnícka súťaž - okresné kolo
 
Súťažné družstvo, ktoré odborne viedla pani učiteľka Mgr. M. Vaculková
sa zúčastnilo zdravotníckej súťaže,
ktorá sa konala na ZŠ Hodžova, TN.

Školu reprezentovali žiaci:

K. Holotová, L. Markovská,
L. Michalec, M. Biras ,
M. Dolinský a M. Oravec,
všetci z 8.B triedy.
Celkovo súťažilo 12 tímov z rôznych škôl celého okresu.
Po príchode na súťaž bol o 9.45 h nástup, pri ktorom si žiaci vyžrebovali čísla. V pridelených triedach sme čakali na zavolanie organizátorov.

V telocvični sme súťažili v piatich disciplínach.
Prvé dve boli teoretické
- o Červenom kríži a teoretické vedomosti.
 
V tretej disciplíne sme ošetrovali popáleniny a poranenie hlavy, myslím, že to dopadlo na výbornú ( trochu sa nám nedarilo uviazať trojrohú šatku).

Štvrtá úloha bola pomôcť človeku v bezvedomí, čo podľa mňa tiež
nedopadlo najhoršie.

V poslednej disciplíne sme mali poskytnúť KPR. Bolo tam pár malých chybičiek, ale inak to bolo dobré.
Hneď po obede vyhlásili výsledky.
Získali sme štvrté miesto,
ale keď vám poviem, že zo 169 bodov sme mali 163 bodov, tak určite vidíte,
že sme celkom dobrí.
Najviac nás mrzelo, že nám chýbal
len 1 bod do tretieho miesta.

Na súťaži bolo výborne a všetci sme sa výborne bavili, dúfam, že na budúci rok sa nám konečne podarí vyhrať.
 
Kliknutím zväčšiť

O svoje zážitky sa podelila K. Holotová, 8.B
foto: účastníci súťaže

  

Veľvyslanectvo Japonska
v Slovenskej republike

29. 4. 2009

Prednáška s besedou
Na veľmi zaujímavú prednášku s besedou prišli do našej školy dve dámy:

kultúrny atašé japonského veľvyslanectva
pani Masako Morishita

a

PhDr. Zuzana Želinská,
ktorá ochotne žiakom preložila zaujímavosti, o ktorých rozprávala
pani M. Morishita.
Kliknutím zväčšiť
V úvode ich v mene našej školy a za všetkých žiakov privítal pán riaditeľ
Mgr. Ivan Pavlík.

Na prednáške sa žiaci 9. a 8. ročníka dozvedeli množstvo informácií
o Japonsku, japonskej kultúre a rôznych zvykoch. Vypočuli si aj o tom, ako deti v Japonsku študujú, ako sa hrajú
a aj o možnosti štúdia pre našich žiakov, ktorí majú záujem o túto zaujímavú krajinu.

 

Žiaci kládli pani Masako Morishita otázky, na ktoré im veľmi ochotne odpovedala.
Na tejto zaujímavej besede vládla príjemná atmosféra.
Nakoniec dostali aj malý darček, ktorý im bude pripomínať vzácnu návštevu.
Pán riaditeľ Mgr. I. Pavlík sa návšteve poďakoval a sprevádzal ju v priestoroch našej školy, aby sa dozvedela niečo o tom, ako študujú deti na Slovensku.

fotogaléria >>>


Pytagoriáda
v spolupráci s CVČ TN sme spoluorganizovali  28. a 29. 4. 09  jej okresné kolo.
Pytagoriáda Pytagoriáda
Slávik Slovenska 2009
21. apríla 2009
Kliknutím zväčšiť

Miesto: ZŠ Východná, Trenčín
Organizátor: CVČ Trenčín

Okresné kolo

1. kategória
3. miesto: Marián Krága

 

Kliknutím zväčšiť
Návšteva v 1.A zo súkromnej MŠ na ulici
Janka Kráľa v Trenčíne
Kliknutím zväčšiť V piatok 17. apríla do našej školy zavítala milá návšteva.

Prišli sa na nás pozrieť naši
budúci spolužiaci,
ktorí zatiaľ chodia do súkromnej
MŠ na ulici Janka Kráľa v Trenčíne.

Väčšina z nich je už zapísaná pre budúci rok do prvého ročníka
práve v našej škole.
Kliknutím zväčšiť

Počas svojej návštevy v 1. A
si vyskúšali, ako sa píše kriedou
po naozajstnej školskej tabuli,
ukázali svoju šikovnosť
v matematických zručnostiach,
keď vedeli nakresliť cestičku od
domčeka s najmenším počtom bodiek postupne k najväčšiemu,
ba dokázali napísať aj čísla domov
od 1 po 6.
Presvedčili nás, že poznajú niektoré
písmenká a vedia spájať slovo s obrázkom, ale vydržia aj počúvať pani učiteľku, či spolužiakov.

Prváci im predstavili našu cestu
za pokladom kráľa Mudroslava.
 
Žiaci prvého ročníka ňou každý rok kráčajú za vedomosťami,
ktoré musí mať kráľovský rytier.
Kliknutím zväčšiť Školáci zarecitovali aj sľub,  ktorým si vyslúžili poctu pri odovzdávaní polročného vysvedčenia,
keď ich kráľ Mudroslav povýšil
z pážat na svojich rytierov.

Škôlkari sa už teraz tešia, kedy konečne zasadnú do školáckych lavíc.
Na chvíľu si to vyskúšali a
niektorým sa veru ani nechcelo odísť.

Tešíme sa, že oceňujete našu snahu, milí škôlkari. Budeme radi, keď sa od
septembra stanete našimi kamarátmi.

Kliknutím zväčšiť
O celej návšteve napísala pani učiteľka Mgr. O. Závacká.
Foto: K. Holotová, 8.B

 
Veľkonočný jarmok -
predaj výrobkov našich žiakov
Natália a Aďo - 9.B
Školu na verejnosti už tradične prezentovala pani vychovávateľka D. Sokolová
a pomocníci Natália a Andrej - 9.B
     

Veľkonočný jarmok
Noc s Andersenom
3. - 4. 4. 2009
Aj v tomto školskom roku sa deti I. stupňa zapojili do projektu
k Medzinárodnému dňu detskej knihy:
Noc s Andersenom,
ktorá sa už tradične koná
2. apríla, v deň narodenia veľkého
dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena.
Presne o 18.00 h to všetko začalo. Otvorili sa dvere našej školy a dnu sa nahrnulo množstvo nedočkavých detí.

 Hneď pri vchode si deti prevzali pani učiteľky, ktoré ich odvádzali do tried, kde mali pripravené všetko potrebné k nočnému pobytu v škole.

Deti si priniesli niečo na spanie,
niečo na hranie, no a samozrejme
niečo na jedenie - aby do rána prežili!
Ako prvé prekvapenie ich čakala na školskom dvore ukážka práce
s cvičenými vojenskými psami.
Predviedli všetko , čo sa doteraz naučili, sedeli, behali dokonca sa aj plazili.
Najzaujímavejšie, ale bolo to, ako dokázali chytiť zlodeja.
Pracovníci regrutačného strediska Armády SR venovali deťom malé darčeky - najväčšiu radosť im urobili detské píšťalky.
Naše deti im tiež venovali malú pozornosť na pamiatku.
Nie všetci psíci sa však majú tak dobre, ako vojenský.
A práve o takýchto prišla porozprávať pracovníčka
Karanténnej stanice mesta Trenčín - slečna Ripková.
Doniesla deťom jedného psíka aj na návštevu a porozprávali si,
ako sa o psíka starať,
aby nemusel skončiť v útulku pre opustené zvieratká.
Potom prišlo ďalšie prekvapenie večera v podobe dvoch zaujímavých hostí:
pani Pavlendovej ( manželky spisovateľa pána Paulendu )
a Jána Vrabca - grafika a ilustrátora.

Obidvoch privítal pán riaditeľ Mgr. Ivan Pavlík.
Pán Vrabec deťom porozprával o tom, ako sa ilustrujú knihy a
odpovedal na ich zvedavé otázky.
No a posledná zaujímavá návšteva bola aj z oblasti hudobnej.
Bol ňou hudobník a spisovateľ Branislav Jobus.

Deťom všeličo porozprával, zahral svoje pesničky.
Deti si dokonca aj zatancovali.
No a nakoniec ako sa patrí prišla autogramiáda.
Potom nasledovali aktivity v škole a sladká noc v kruhu spolužiakov.
 
TOPlist