Návšteva galérie M. Bazovského.
Dňa 9.4. 2024 žiaci 1.A triedy navštívili Galériu M.A.Bazovského v Trenčíne.
Pozreli si aktuálnu výstavu diel Mikuláša Galandu.
Prehliadka bola doplnená zábavnými a na záver návštevy sa zatvorili do tvorivého ateliéru, kde sa stali skutočnými umelcami.
 
BASKETBALOVÝ TURNAJ

Starší žiaci reprezentovali našu školu v basketbale. Získali 2.miesto a postúpili do vyššieho kola.

foto:Mgr. Vlnka

KORČUĽOVANIE
Žiaci 2.A a 2.B sa zúčastnili korčuliarskeho kurzu, kde sa hravou formou učili korčuľovať.

foto: Mgr. Ivanovičová