MDD - Šestka už je tu zas!

Aj počas minuloročného MDD si mohli deti užiť zábavu na našom školskom dvore.
Boli pripravené rôzne zábavné činnosti: skákadlá, lezecká stena, vodné bubliny, maľovanie na tvár.
 Zahrali si futbal a florbal. Od hladu ich zachránil výborný guláš a cukrová vata.
V kultúrnom programe ich potešilo vystúpenie našich talentovaných žiakov, kúzelníka Talostana, tanečná skupina "Len tanec"
a koncerty LosBrados a U2 REVIVAL SK.

 

FOTOGALÉRIA >>>
 

FOTOGALÉRIA  >>>                                     foto: p. VRÁTNY

Exkurzia 8.A a 8.B

 

15. 6. 2022 sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili exkurzie v Modre,

kde si pozreli expozíciu a pamätnú izbu Ľudovíta Štúra.

Potom sa vybrali do vedecko- technického centra Aurélium v Bratislave, kde si mohli vyskúať,

ako fungujú rôzne technické vynálezy.

FOTOGALÉRIA  >>>

FOTOGALÉRIA >>>                       foto:  Mgr.Z.Ivanovičová

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Hviezdoslavov Kubín

- obvodné kolo
   

Próza, 3. kategória

1. miesto

Samuel Kišš, 9.A
   
Poézia, 3.kategória

3. miesto
 

Nelly Masaryková, 8.A
 

Obidvaja postupujú do Okresného kola. Gratulujeme!


 

Vianoce u druhákov

Žiaci 2.A, 2.B a 2.C si posledný deň tohto kalendárneho roku užili vo vianočnej nálade.
Každý žiak dostal list od Ježiška a vymenili si medzi sebou aj malé darčeky.

Cezpoľný beh - krajské kolo

Krajské kolo v cezpoľnom behu sa konalo 27. 10. 2021 v Dubnici nad Váhom.

Výsledky:  1.miesto - Čudaiová Viktória, 9.A
                 2.miesto - Chladoňová Viktória, 9.B

Ako družstvo, aj ako jednotlivec dievčatá postupujú do celoštátneho kola. Kôli pandemickej situácii boli športové súťaže pozastavené, takže termín celoštátneho kola je zatiaľ neznámy.

FOTOGALÉRIA >>>