Chémia

Vyučujúca:

Mgr. Monika Moťovská

     
Zaujímavé stránky :
www.chemia.sk Interaktívna tabuľka prvkov www.infovek.sk - Ch
Pokusy wikipedia  - Ch Chemické látky
Periodická tabuľka prvkov referáty na webe Ch Chemické výrobky
 
 
 
TOPlist